Nghiên cứu thành phần hóa học của cây sân vũ diệp (Panax Bipinnatifidius Seem) thu hái ở Sa Pa, Lào Cai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55073Nghiên cứu thành phần hóa học của cây sân vũ diệp (Panax Bipinnatifidius Seem) thu hái ở Sa Pa, Lào Cai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55073