Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Tùng-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Ngần-
dc.date.accessioned2017-07-11T04:03:12Z-
dc.date.available2017-07-11T04:03:12Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationĐặng, T. N. (2017). Nghiên cứu phân lập và định lượng cryptotanshinon từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lượng dược liệu đan sâm. Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55106-
dc.description.abstractChiết xuất, phân lập và xác minh cấu trúc cryptotanshinon từ rễ đan sâm thu hái ở Lào Cai, đồng thời xây dựng và thẩm định được phương pháp phân tích cryptotanshinon sử dụng HPLC.vi
dc.format.extent63 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dượcen_US
dc.subjectCryptotanshinonen_US
dc.subjectCây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.)en_US
dc.subjectDược họcen_US
dc.titleNghiên cứu phân lập và định lượng cryptotanshinon từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lượng dược liệu đan sâmen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses


 • 31. Đặng Thị Ngần.pdf
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Tùng-
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Ngần-
  dc.date.accessioned2017-07-11T04:03:12Z-
  dc.date.available2017-07-11T04:03:12Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationĐặng, T. N. (2017). Nghiên cứu phân lập và định lượng cryptotanshinon từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lượng dược liệu đan sâm. Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55106-
  dc.description.abstractChiết xuất, phân lập và xác minh cấu trúc cryptotanshinon từ rễ đan sâm thu hái ở Lào Cai, đồng thời xây dựng và thẩm định được phương pháp phân tích cryptotanshinon sử dụng HPLC.vi
  dc.format.extent63 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dượcen_US
  dc.subjectCryptotanshinonen_US
  dc.subjectCây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.)en_US
  dc.subjectDược họcen_US
  dc.titleNghiên cứu phân lập và định lượng cryptotanshinon từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge.) phục vụ công tác đánh giá chất lượng dược liệu đan sâmen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses


 • 31. Đặng Thị Ngần.pdf
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :