Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Thanh Hương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Phương-
dc.date.accessioned2017-08-07T07:17:31Z-
dc.date.available2017-08-07T07:17:31Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2588-1108-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55599-
dc.descriptiontr. 28-38en_US
dc.description.abstractSau hơn ba năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam -EU (EVFTA) vào tháng 12/2015. Việc phân tích và đánh giá tác động của EVFTA đến các ngành xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với EU có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại để đánh giá tác động theo ngành của EVFTA. Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2001-2015, kim ngạch giữa Việt Nam và EU chủ yếu mang tính liên ngành do cơ cấu xuất nhập khẩu, lợi thế so sánh và chuyên môn hóa xuất khẩu của hai bên khác nhau rõ rệt. Riêng ngành máy móc thiết bị, thương mại nội ngành diễn ra ở mức độ cao. Bài viết phân chia các ngành nghiêncứu thành các nhóm dựa trên mức độ tác động của EVFTA.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTập 32;Số 3 (2016)-
dc.subjectViệt Nam, EU, EVFTA, đánh giá tác động, chỉ số thương mại, RCA, chỉ số chuyên môn hóa xuất khẩuen_US
dc.titleĐánh giá tác động theo ngành của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam -EU: Sử dụng các chỉ số thương mạien_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Economics and Business


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Thanh Hương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Phương-
dc.date.accessioned2017-08-07T07:17:31Z-
dc.date.available2017-08-07T07:17:31Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2588-1108-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55599-
dc.descriptiontr. 28-38en_US
dc.description.abstractSau hơn ba năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam -EU (EVFTA) vào tháng 12/2015. Việc phân tích và đánh giá tác động của EVFTA đến các ngành xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với EU có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại để đánh giá tác động theo ngành của EVFTA. Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2001-2015, kim ngạch giữa Việt Nam và EU chủ yếu mang tính liên ngành do cơ cấu xuất nhập khẩu, lợi thế so sánh và chuyên môn hóa xuất khẩu của hai bên khác nhau rõ rệt. Riêng ngành máy móc thiết bị, thương mại nội ngành diễn ra ở mức độ cao. Bài viết phân chia các ngành nghiêncứu thành các nhóm dựa trên mức độ tác động của EVFTA.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTập 32;Số 3 (2016)-
dc.subjectViệt Nam, EU, EVFTA, đánh giá tác động, chỉ số thương mại, RCA, chỉ số chuyên môn hóa xuất khẩuen_US
dc.titleĐánh giá tác động theo ngành của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam -EU: Sử dụng các chỉ số thương mạien_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Economics and Business