Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Giang-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2017-08-14T02:54:37Z-
dc.date.available2017-08-14T02:54:37Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56689-
dc.descriptionTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 33, Số 1 (2017) ; tr. 47-57en_US
dc.description.abstractBài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, sau khi hệ thống các khái niệm chính về đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra và đánh giá chương trình của AUN-QA (ASEAN Universities Network -Quality Assurance), đánh giá thực trạng các chương trình đang đào tạo hiện hành, tác giả đã đề xuất quy trình để áp dụng chung trong toàn Đại học Huế. Quy trình này bao gồm: đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra, đầu vào, quá trình, đầu ra và phản hồi từ nhu cầu các bên liên quan nhằm giúp cho Đại học Huế (ĐHH) triển khai đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trong thời kì hội nhập nói chung và cho các khoa/bộ môn áp dụng khi triển khai xây dựng/điều chỉnh chương trình đào tạo, chương trình học phần nói riêng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu này cũng giúp cho nhà quản lí, giảng viên có thể tham khảo và áp dụng vào trong công tác quản lí và dạy học của mìnhen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTập 33, Số 1;-
dc.subjectĐại học Huếen_US
dc.subjectAUN-QAen_US
dc.subjectChương trình đào tạoen_US
dc.subjectĐảm bảo chất lượngen_US
dc.subjectQuy trìnhen_US
dc.titleQuy trình đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo tại Đại học Huế theo tiêu chuẩn AUN-QAen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Education Research


 • 4051-61-7559-1-10-20170414.pdf
  • Size : 362,78 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Giang-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.date.accessioned2017-08-14T02:54:37Z-
  dc.date.available2017-08-14T02:54:37Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56689-
  dc.descriptionTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 33, Số 1 (2017) ; tr. 47-57en_US
  dc.description.abstractBài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, sau khi hệ thống các khái niệm chính về đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra và đánh giá chương trình của AUN-QA (ASEAN Universities Network -Quality Assurance), đánh giá thực trạng các chương trình đang đào tạo hiện hành, tác giả đã đề xuất quy trình để áp dụng chung trong toàn Đại học Huế. Quy trình này bao gồm: đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra, đầu vào, quá trình, đầu ra và phản hồi từ nhu cầu các bên liên quan nhằm giúp cho Đại học Huế (ĐHH) triển khai đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trong thời kì hội nhập nói chung và cho các khoa/bộ môn áp dụng khi triển khai xây dựng/điều chỉnh chương trình đào tạo, chương trình học phần nói riêng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu này cũng giúp cho nhà quản lí, giảng viên có thể tham khảo và áp dụng vào trong công tác quản lí và dạy học của mìnhen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTập 33, Số 1;-
  dc.subjectĐại học Huếen_US
  dc.subjectAUN-QAen_US
  dc.subjectChương trình đào tạoen_US
  dc.subjectĐảm bảo chất lượngen_US
  dc.subjectQuy trìnhen_US
  dc.titleQuy trình đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo tại Đại học Huế theo tiêu chuẩn AUN-QAen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Education Research


 • 4051-61-7559-1-10-20170414.pdf
  • Size : 362,78 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :