Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hạnh-
dc.date.accessioned2017-08-15T03:50:59Z-
dc.date.available2017-08-15T03:50:59Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, V. H. (2016). Dạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết bài học cho sinh viên Đại học Sư phạm Kĩ thuật. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục,Tập 32, Số 2, 1-8-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56965-
dc.description.abstractBài báo tập trung làm sáng tỏ việc tiến hành dạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên. Minh họa dạy học qua nghiên cứu bài học cho một chủ đề sư phạm và tiến hành thực nghiệm dạy học để đánh giá kết quả nghiên cứu, tác động của dạy học qua nghiên cứu bài học đến kết quả học tập và quá trình học tập kĩ năng thiết kế bài học của sinh viênen_US
dc.language.isovi-
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục-
dc.subjectNghiên cứu bài họcen_US
dc.subjectDạy học qua nghiên cứu bài họcen_US
dc.subjectThiết kế bài họcen_US
dc.titleDạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết bài học cho sinh viên Đại học Sư phạm Kĩ thuậten_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Education Research


 • 1666-1-3224-1-10-20160823.pdf
  • Size : 207,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hạnh-
  dc.date.accessioned2017-08-15T03:50:59Z-
  dc.date.available2017-08-15T03:50:59Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationNguyễn, V. H. (2016). Dạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết bài học cho sinh viên Đại học Sư phạm Kĩ thuật. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục,Tập 32, Số 2, 1-8-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56965-
  dc.description.abstractBài báo tập trung làm sáng tỏ việc tiến hành dạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên. Minh họa dạy học qua nghiên cứu bài học cho một chủ đề sư phạm và tiến hành thực nghiệm dạy học để đánh giá kết quả nghiên cứu, tác động của dạy học qua nghiên cứu bài học đến kết quả học tập và quá trình học tập kĩ năng thiết kế bài học của sinh viênen_US
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục-
  dc.subjectNghiên cứu bài họcen_US
  dc.subjectDạy học qua nghiên cứu bài họcen_US
  dc.subjectThiết kế bài họcen_US
  dc.titleDạy học qua nghiên cứu bài học nhằm phát triển kĩ năng thiết bài học cho sinh viên Đại học Sư phạm Kĩ thuậten_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Education Research


 • 1666-1-3224-1-10-20160823.pdf
  • Size : 207,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :