Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Ngọc Hồ-
dc.contributor.authorĐồng, Kim Loan-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Việt Anh-
dc.contributor.authorDương, Ngọc Bách-
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Diệp-
dc.date.accessioned2017-08-15T09:19:17Z-
dc.date.available2017-08-15T09:19:17Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPhạm, N. H, et al. (2016). Đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 1S, 164-172.-
dc.identifier.issn0866-8612-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57080-
dc.description.abstractBài báo trình bày việc áp dụng chỉ số tổng hợp sử dụng chỉ số ô nhiễm không khí tương đối RAPIh để đánh giá mức độ ô nhiễm ngày khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình dựa trên số liệu quan trắc không khí định kỳ tháng 4 năm 2016. Kết quả thu được cho thấy, tại khu vực khai trường và sản xuất nguyên liệu, không khí đạt tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT, trong khi không khí xung quanh nơi chịu tác động (dân cư) theo QCVN 05:2013/BTNMT đã bị ô nhiễm nhẹ đến ô nhiễm nặng. Từ các kết quả tính toán và kết hợp số liệu quan trắc thực tế, một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp cần triển khai áp dụng trong quá trình hoạt động khai thác hướng tới mục tiêu Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã được đề xuất.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường-
dc.subjectChỉ số tổng hợpen_US
dc.subjectkhai thác vật liệu xây dựng.en_US
dc.titleĐánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bìnhen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Ngọc Hồ-
dc.contributor.authorĐồng, Kim Loan-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Việt Anh-
dc.contributor.authorDương, Ngọc Bách-
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Diệp-
dc.date.accessioned2017-08-15T09:19:17Z-
dc.date.available2017-08-15T09:19:17Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPhạm, N. H, et al. (2016). Đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 1S, 164-172.-
dc.identifier.issn0866-8612-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57080-
dc.description.abstractBài báo trình bày việc áp dụng chỉ số tổng hợp sử dụng chỉ số ô nhiễm không khí tương đối RAPIh để đánh giá mức độ ô nhiễm ngày khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình dựa trên số liệu quan trắc không khí định kỳ tháng 4 năm 2016. Kết quả thu được cho thấy, tại khu vực khai trường và sản xuất nguyên liệu, không khí đạt tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT, trong khi không khí xung quanh nơi chịu tác động (dân cư) theo QCVN 05:2013/BTNMT đã bị ô nhiễm nhẹ đến ô nhiễm nặng. Từ các kết quả tính toán và kết hợp số liệu quan trắc thực tế, một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp cần triển khai áp dụng trong quá trình hoạt động khai thác hướng tới mục tiêu Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã được đề xuất.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường-
dc.subjectChỉ số tổng hợpen_US
dc.subjectkhai thác vật liệu xây dựng.en_US
dc.titleĐánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bìnhen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies