Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Thân-
dc.date.accessioned2017-08-15T09:37:51Z-
dc.date.available2017-08-15T09:37:51Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57091-
dc.description.abstractBất cứ cấp quản trị nào có văn phòng làm việc đều phải quản trị văn phòng của mình gọi là Quản trị Hành Chánh Văn phòng. Giáo trình Quản trị Hành Chánh Văn phòng được viết cho sinh viên đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh. Tài liệu bạn cũng đang được sử dụng cho các khoá bồi dưỡng kiến thức quản trị Hành chánh Văn Phòng cho các thư ký và trưởng phó đại diện văn phòng Công ty Nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các nhà kinh doanh, các cấp quản trị, các chuyên viên, các bác sĩ, các kỹ sư đang làm công việc hành chánh sự vụ tại bất cứ các cơ quan tổ chức nào biết cách quản trị hành chánh văn phòng của bộ phận mình một cách khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại. Việt Nam là một thành viên của Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1995, thành viên của APEC và đang xinh gia nhập vào Tổ chứ thương mại Thế giới WTO. Chính vì vậy chúng ta cần phải quản trị HCVP theo tiêu chuẩn hiện đại mà các nước ASEAN và các nước công nghiệp phát triển đang áp dụng...-
dc.format.extent489 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH. : Thống kêen_US
dc.subjectHành chính văn phòngen_US
dc.subjectKhoa học quản lýen_US
dc.subjectQuản lý hành chínhen_US
dc.titleQuản trị hành chánh văn phòngen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán


 • V_D0_13435.pdf
  • Size : 5,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Thân-
  dc.date.accessioned2017-08-15T09:37:51Z-
  dc.date.available2017-08-15T09:37:51Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57091-
  dc.description.abstractBất cứ cấp quản trị nào có văn phòng làm việc đều phải quản trị văn phòng của mình gọi là Quản trị Hành Chánh Văn phòng. Giáo trình Quản trị Hành Chánh Văn phòng được viết cho sinh viên đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh. Tài liệu bạn cũng đang được sử dụng cho các khoá bồi dưỡng kiến thức quản trị Hành chánh Văn Phòng cho các thư ký và trưởng phó đại diện văn phòng Công ty Nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các nhà kinh doanh, các cấp quản trị, các chuyên viên, các bác sĩ, các kỹ sư đang làm công việc hành chánh sự vụ tại bất cứ các cơ quan tổ chức nào biết cách quản trị hành chánh văn phòng của bộ phận mình một cách khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại. Việt Nam là một thành viên của Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1995, thành viên của APEC và đang xinh gia nhập vào Tổ chứ thương mại Thế giới WTO. Chính vì vậy chúng ta cần phải quản trị HCVP theo tiêu chuẩn hiện đại mà các nước ASEAN và các nước công nghiệp phát triển đang áp dụng...-
  dc.format.extent489 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH. : Thống kêen_US
  dc.subjectHành chính văn phòngen_US
  dc.subjectKhoa học quản lýen_US
  dc.subjectQuản lý hành chínhen_US
  dc.titleQuản trị hành chánh văn phòngen_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán


 • V_D0_13435.pdf
  • Size : 5,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :