Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCấn, Thu Văn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Sơn-
dc.date.accessioned2017-08-16T09:27:05Z-
dc.date.available2017-08-16T09:27:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationCấn, T. V., Nguyễn, T. S. (2016). Nghiên cứu thiết lập phương pháp cơ bản đánh giá rủi ro lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 3S, 264-270.-
dc.identifier.issn2588-1094-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57263-
dc.description.abstractHiện nay, phần lớn các nghiên cứu về rủi ro lũ lụt đều xác định rủi ro là hàm số của ba thành phần: hiểm họa; độ phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương xã hội. Đánh giá rủi ro lũ lụt ngoài việc cung cấp các ước tính thiệt hại về người và tài sản còn đề ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai bằng việc xem xét năng lực của từng hộ gia đình để thích nghi và ứng phó khi lũ xuất hiện. Tuy nhiên không thể dùng chung một phương pháp và các biện pháp giảm thiểu cho các vùng khác nhau, mỗi vùng có đặc tính lũ khác nhau, điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau gây ra tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, ứng với một vùng cụ thể cần thiết phải xác lập một phương pháp tính toán sao cho phù hợp nhất đảm bảo đề xuất được các biện pháp giảm thiểu có hiệu quả. Đặc biệt lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có những tính chất khác hẳn so với các vùng khác ở phía Bắc hay miền Trung đã được công bố ở các nghiên cứu trước đây, vì vậy nghiên cứu này sẽ phân tích và thiết lập phương pháp đánh giá rủi ro do lũ lụt phù hợp cho vùng ĐBSCL.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường-
dc.subjectLũ lụten_US
dc.subjectRủi roen_US
dc.subjectĐBSCLen_US
dc.titleNghiên cứu thiết lập phương pháp cơ bản đánh giá rủi ro lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Longen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCấn, Thu Văn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Sơn-
dc.date.accessioned2017-08-16T09:27:05Z-
dc.date.available2017-08-16T09:27:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationCấn, T. V., Nguyễn, T. S. (2016). Nghiên cứu thiết lập phương pháp cơ bản đánh giá rủi ro lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 3S, 264-270.-
dc.identifier.issn2588-1094-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57263-
dc.description.abstractHiện nay, phần lớn các nghiên cứu về rủi ro lũ lụt đều xác định rủi ro là hàm số của ba thành phần: hiểm họa; độ phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương xã hội. Đánh giá rủi ro lũ lụt ngoài việc cung cấp các ước tính thiệt hại về người và tài sản còn đề ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai bằng việc xem xét năng lực của từng hộ gia đình để thích nghi và ứng phó khi lũ xuất hiện. Tuy nhiên không thể dùng chung một phương pháp và các biện pháp giảm thiểu cho các vùng khác nhau, mỗi vùng có đặc tính lũ khác nhau, điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau gây ra tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, ứng với một vùng cụ thể cần thiết phải xác lập một phương pháp tính toán sao cho phù hợp nhất đảm bảo đề xuất được các biện pháp giảm thiểu có hiệu quả. Đặc biệt lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có những tính chất khác hẳn so với các vùng khác ở phía Bắc hay miền Trung đã được công bố ở các nghiên cứu trước đây, vì vậy nghiên cứu này sẽ phân tích và thiết lập phương pháp đánh giá rủi ro do lũ lụt phù hợp cho vùng ĐBSCL.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường-
dc.subjectLũ lụten_US
dc.subjectRủi roen_US
dc.subjectĐBSCLen_US
dc.titleNghiên cứu thiết lập phương pháp cơ bản đánh giá rủi ro lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Longen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies