Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Cổn-
dc.date.accessioned2017-08-17T04:00:21Z-
dc.date.available2017-08-17T04:00:21Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationNguyễn H. C. (2009). Giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN , Khoa học Xã hội và Nhân văn, 25, 53-62.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57302-
dc.description.abstractTrong hơn 50 năm qua, Hàn Quốc đã không ngừng đổi mới và hiện dại hóa nền giáo dục quốc gia để nâng cao dân trí, hội nhập với thể giới. Riêng trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ nói chung và giáo dục ngoại ngữ trong nhà trường nói riêng, Hàn Quốc đã có những thay đổi về mục tiêu đào tạo. nội dung chương trinh, phương pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhất định và có được những thành công bước đầu. Bài viết này, trên cơ sở điểm luận lại chính sách và thực tích giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và liên hệ với thực tiễn Việt Nam, sẽ rút ra một số bài học kinh nghiệm của việc giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam. Nội dung bài viết gồm hai phần: 1. Giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc. 2. Những bài học đối với giáo dục ngoại ngữ ở Việt Namen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.subjectGiáo dục ngoại ngữen_US
dc.subjectHàn Quốc-
dc.titleGiáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Namen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities


 • 1922-1-3738-1-10-20161104.pdf
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Cổn-
  dc.date.accessioned2017-08-17T04:00:21Z-
  dc.date.available2017-08-17T04:00:21Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationNguyễn H. C. (2009). Giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN , Khoa học Xã hội và Nhân văn, 25, 53-62.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57302-
  dc.description.abstractTrong hơn 50 năm qua, Hàn Quốc đã không ngừng đổi mới và hiện dại hóa nền giáo dục quốc gia để nâng cao dân trí, hội nhập với thể giới. Riêng trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ nói chung và giáo dục ngoại ngữ trong nhà trường nói riêng, Hàn Quốc đã có những thay đổi về mục tiêu đào tạo. nội dung chương trinh, phương pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhất định và có được những thành công bước đầu. Bài viết này, trên cơ sở điểm luận lại chính sách và thực tích giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và liên hệ với thực tiễn Việt Nam, sẽ rút ra một số bài học kinh nghiệm của việc giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam. Nội dung bài viết gồm hai phần: 1. Giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc. 2. Những bài học đối với giáo dục ngoại ngữ ở Việt Namen_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.subjectGiáo dục ngoại ngữen_US
  dc.subjectHàn Quốc-
  dc.titleGiáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Namen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Social Sciences and Humanities


 • 1922-1-3738-1-10-20161104.pdf
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :