Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
dc.date.accessioned2017-08-17T09:30:37Z-
dc.date.available2017-08-17T09:30:37Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationTrần, Q. T. (2004). Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, Tập 20, Số 3, 64-74.-
dc.identifier.issn2588-1167-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57380-
dc.description.abstractNgày nay, toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành một xu thế mới của quá trình phát triển kinh tế thế giới. Thực chất, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế của mỗi quổc gia với kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự do hoá và mở cửa trên các cấp độ đơn phương, song phương và đa phương. Hội nhập kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng được thể hiện ở quy mô của đối tác nước ngoài và mức độ kiểm soát của họ vào khu vực đó.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN-
dc.subjectGiải phápen_US
dc.subjectKhả năng cạnh tranhen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.subjectHội nhập Quốc tếen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tếen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Legal Studies


 • 2933-1-5310-1-10-20161128.pdf
  • Size : 5,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
  dc.date.accessioned2017-08-17T09:30:37Z-
  dc.date.available2017-08-17T09:30:37Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.citationTrần, Q. T. (2004). Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, Tập 20, Số 3, 64-74.-
  dc.identifier.issn2588-1167-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57380-
  dc.description.abstractNgày nay, toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành một xu thế mới của quá trình phát triển kinh tế thế giới. Thực chất, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế của mỗi quổc gia với kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự do hoá và mở cửa trên các cấp độ đơn phương, song phương và đa phương. Hội nhập kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng được thể hiện ở quy mô của đối tác nước ngoài và mức độ kiểm soát của họ vào khu vực đó.en_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN-
  dc.subjectGiải phápen_US
  dc.subjectKhả năng cạnh tranhen_US
  dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.subjectHội nhập Quốc tếen_US
  dc.titleGiải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tếen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Legal Studies


 • 2933-1-5310-1-10-20161128.pdf
  • Size : 5,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :