Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Thu Hương-
dc.date.accessioned2017-08-18T07:26:31Z-
dc.date.available2017-08-18T07:26:31Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.isbn9786046271611-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57496-
dc.description.abstractTruyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông đại chúng trong bối cảnh toàn cầu hóa; Văn hóa truyền thông đại chúng ở một số quốc gia; Văn hóa truyền thông đại chúng Việt Nam nhìn từ kênh truyền thông đại chúng; Văn hóa truyền thông đại chúng Việt Nam nhìn từ góc độ công chúng tiếp nhận; Văn hóa truyền thông đại chúng: Nhìn về tương lai-
dc.format.extent319 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộien_US
dc.subjectTruyền thông đại chúngen_US
dc.subjectKinh tế thị trườngen_US
dc.subjectToàn cầu hóaen_US
dc.titleVăn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóaen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • 00080000276(1).pdf
  • Size : 11,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00080000276(3).pdf
  • Size : 4,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00080000276(5).pdf
  • Size : 6,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00080000276(2).pdf
  • Size : 4,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00080000276(4).pdf
  • Size : 5,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Thu Hương-
  dc.date.accessioned2017-08-18T07:26:31Z-
  dc.date.available2017-08-18T07:26:31Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.isbn9786046271611-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57496-
  dc.description.abstractTruyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông đại chúng trong bối cảnh toàn cầu hóa; Văn hóa truyền thông đại chúng ở một số quốc gia; Văn hóa truyền thông đại chúng Việt Nam nhìn từ kênh truyền thông đại chúng; Văn hóa truyền thông đại chúng Việt Nam nhìn từ góc độ công chúng tiếp nhận; Văn hóa truyền thông đại chúng: Nhìn về tương lai-
  dc.format.extent319 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộien_US
  dc.subjectTruyền thông đại chúngen_US
  dc.subjectKinh tế thị trườngen_US
  dc.subjectToàn cầu hóaen_US
  dc.titleVăn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóaen_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • 00080000276(1).pdf
  • Size : 11,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00080000276(3).pdf
  • Size : 4,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00080000276(5).pdf
  • Size : 6,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00080000276(2).pdf
  • Size : 4,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • 00080000276(4).pdf
  • Size : 5,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :