Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2016-04-01T02:25:39Z-
dc.date.available2016-04-01T02:25:39Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citation11 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5749-
dc.description.abstractLàm sáng tỏ lý luận về hoạt động giáo dục nhân quyền; Khái quát những thành tựu trong hoạt động giáo dục nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng với việc thống kế các văn kiện pháp lý quốc tế, văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cơ sở pháp lý cho hoạt động giáo dục nhân quyền trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; Chỉ ra sự thiết yếu của nội dung giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam, thực trạng của hoạt động giáo dục nhân quyền trong các trường đại học ở Việt Nam trong thời gian qua, những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn đọng và đánh giá nguyên nhân của những hạn chế. Tìm ra phương hướng, biện pháp khắc phục từ đó đề xuất một số hướng hoàn thiện, khắc phục, góp phần làm cho hoạt động này diễn ra một cách khoa học, hiệu quả, nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục nhân quyền trong nền giáo dục Việt Nam nói chung, trong bậc giáo dục đại học ở Việt Nam nói riêng.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectGiáo dục nhân quyềnen_US
dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
dc.subjectNhân quyềnen_US
dc.subjectQuyền con ngườien_US
dc.titleGiáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễnen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050003024.pdf
  • Size : 651,75 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2016-04-01T02:25:39Z-
  dc.date.available2016-04-01T02:25:39Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citation11 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5749-
  dc.description.abstractLàm sáng tỏ lý luận về hoạt động giáo dục nhân quyền; Khái quát những thành tựu trong hoạt động giáo dục nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng với việc thống kế các văn kiện pháp lý quốc tế, văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cơ sở pháp lý cho hoạt động giáo dục nhân quyền trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; Chỉ ra sự thiết yếu của nội dung giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam, thực trạng của hoạt động giáo dục nhân quyền trong các trường đại học ở Việt Nam trong thời gian qua, những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn đọng và đánh giá nguyên nhân của những hạn chế. Tìm ra phương hướng, biện pháp khắc phục từ đó đề xuất một số hướng hoàn thiện, khắc phục, góp phần làm cho hoạt động này diễn ra một cách khoa học, hiệu quả, nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục nhân quyền trong nền giáo dục Việt Nam nói chung, trong bậc giáo dục đại học ở Việt Nam nói riêng.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectGiáo dục nhân quyềnen_US
  dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
  dc.subjectNhân quyềnen_US
  dc.subjectQuyền con ngườien_US
  dc.titleGiáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễnen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050003024.pdf
  • Size : 651,75 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :