Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Huy Cương-
dc.date.accessioned2017-08-18T07:56:03Z-
dc.date.available2017-08-18T07:56:03Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationNgô, H. C. (2003). Cơ sở triết học của hợp đồng thành lập công ty. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, Tập 19, Số 4, 1-8.-
dc.identifier.issn2588-1167-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57509-
dc.description.abstractMột trong những dấu ấn của thời kỳ đầu đổi mới ở Việt Nam là sự ra đời của Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp Tư nhân năm 1990. Các đạo luật này đã khẳng định một lần nữa chủ trương xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp để xây dựng một nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực thi đường lối đổi mới, các loại hình công ty tư nhân đã được hồi sinh, bởi xây dựng kinh tế thị trường.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN-
dc.subjectCơ sở triết họcen_US
dc.subjectHợp đồngen_US
dc.subjectThành lập công tyen_US
dc.titleCơ sở triết học của hợp đồng thành lập công tyen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Legal Studies


 • 3912-1-7213-1-10-20170301.pdf
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Huy Cương-
  dc.date.accessioned2017-08-18T07:56:03Z-
  dc.date.available2017-08-18T07:56:03Z-
  dc.date.issued2003-
  dc.identifier.citationNgô, H. C. (2003). Cơ sở triết học của hợp đồng thành lập công ty. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, Tập 19, Số 4, 1-8.-
  dc.identifier.issn2588-1167-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57509-
  dc.description.abstractMột trong những dấu ấn của thời kỳ đầu đổi mới ở Việt Nam là sự ra đời của Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp Tư nhân năm 1990. Các đạo luật này đã khẳng định một lần nữa chủ trương xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp để xây dựng một nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình thực thi đường lối đổi mới, các loại hình công ty tư nhân đã được hồi sinh, bởi xây dựng kinh tế thị trường.en_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN-
  dc.subjectCơ sở triết họcen_US
  dc.subjectHợp đồngen_US
  dc.subjectThành lập công tyen_US
  dc.titleCơ sở triết học của hợp đồng thành lập công tyen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Legal Studies


 • 3912-1-7213-1-10-20170301.pdf
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :