Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Hồng Nhung-
dc.date.accessioned2016-04-01T02:50:13Z-
dc.date.available2016-04-01T02:50:13Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citation12 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5761-
dc.description.abstractLàm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm, các yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh đối với sự phát triển của nền kinh tế. Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thực tiễn áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Đưa ra một số ý kiến và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về cạnh tranh nói chung và pháp luật về cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectLuật kinh tếen_US
dc.subjectPháp luật Việt Namen_US
dc.subjectKinh doanh bảo hiểmen_US
dc.titlePháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050003003.pdf
  • Size : 607,24 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Thị Hồng Nhung-
  dc.date.accessioned2016-04-01T02:50:13Z-
  dc.date.available2016-04-01T02:50:13Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citation12 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5761-
  dc.description.abstractLàm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm, các yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh đối với sự phát triển của nền kinh tế. Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thực tiễn áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Đưa ra một số ý kiến và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về cạnh tranh nói chung và pháp luật về cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectLuật kinh tếen_US
  dc.subjectPháp luật Việt Namen_US
  dc.subjectKinh doanh bảo hiểmen_US
  dc.titlePháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050003003.pdf
  • Size : 607,24 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :