Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Huy Cương-
dc.date.accessioned2017-08-21T08:10:24Z-
dc.date.available2017-08-21T08:10:24Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationNgô, H. C. (2003). Luật so sánh và việc dạy luật so sánh ở Việt Nam: Từ một quan điểm tới một quan điểm về một số vấn đề cơ bản. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, Tập 19, Số 2, 33-42.-
dc.identifier.issn2588-1167-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57626-
dc.description.abstractCũng như các nước khác trên thế giới, vào khoảng non nửa thế kỉ trước, luật so sánh hiện nay ở Việt Nam đang gây hứng thú rất mạnh cho các luật gia Việt Nam, mà có người còn nhận xét rằng, sức mạnh của sự phấn khích đó không thua kém gì sự phấn khích được gây ra bởi nhà nước pháp quyềnen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí khoa học ĐHQGHN-
dc.subjectLuật so sánhen_US
dc.subjectDạy luật so sánhen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleLuật so sánh và việc dạy luật so sánh ở Việt Nam: Từ một quan điểm tới một quan điểm về một số vấn đề cơ bản.en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Legal Studies


 • 3900-1-7189-1-10-20170301.pdf
  • Size : 7,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Huy Cương-
  dc.date.accessioned2017-08-21T08:10:24Z-
  dc.date.available2017-08-21T08:10:24Z-
  dc.date.issued2003-
  dc.identifier.citationNgô, H. C. (2003). Luật so sánh và việc dạy luật so sánh ở Việt Nam: Từ một quan điểm tới một quan điểm về một số vấn đề cơ bản. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, Tập 19, Số 2, 33-42.-
  dc.identifier.issn2588-1167-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57626-
  dc.description.abstractCũng như các nước khác trên thế giới, vào khoảng non nửa thế kỉ trước, luật so sánh hiện nay ở Việt Nam đang gây hứng thú rất mạnh cho các luật gia Việt Nam, mà có người còn nhận xét rằng, sức mạnh của sự phấn khích đó không thua kém gì sự phấn khích được gây ra bởi nhà nước pháp quyềnen_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí khoa học ĐHQGHN-
  dc.subjectLuật so sánhen_US
  dc.subjectDạy luật so sánhen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleLuật so sánh và việc dạy luật so sánh ở Việt Nam: Từ một quan điểm tới một quan điểm về một số vấn đề cơ bản.en_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Legal Studies


 • 3900-1-7189-1-10-20170301.pdf
  • Size : 7,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :