Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Chính-
dc.date.accessioned2017-08-28T07:25:23Z-
dc.date.available2017-08-28T07:25:23Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58488-
dc.descriptionTạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 7 tr. TNS041en_US
dc.description.abstractBài viết kể về: người tự nguyện thắp thân tâm làm ngọn đuốc cúng dàng. Ánh sáng ngọn đuốc Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộcen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherViện Nghiên cứu Phật học Việt Namen_US
dc.subjectPhật giáoen_US
dc.titleNgọn đuốc đại hùng đại lực đại từ bi Thích Quảng Đức soi sáng con đường đạp pháp và dân tộcen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)


 • TNS041.pdf
  • Size : 25,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Chính-
  dc.date.accessioned2017-08-28T07:25:23Z-
  dc.date.available2017-08-28T07:25:23Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58488-
  dc.descriptionTạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 7 tr. TNS041en_US
  dc.description.abstractBài viết kể về: người tự nguyện thắp thân tâm làm ngọn đuốc cúng dàng. Ánh sáng ngọn đuốc Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộcen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherViện Nghiên cứu Phật học Việt Namen_US
  dc.subjectPhật giáoen_US
  dc.titleNgọn đuốc đại hùng đại lực đại từ bi Thích Quảng Đức soi sáng con đường đạp pháp và dân tộcen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)


 • TNS041.pdf
  • Size : 25,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :