Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhùng, Thị Loan-
dc.date.accessioned2017-08-28T07:47:32Z-
dc.date.available2017-08-28T07:47:32Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58498-
dc.description126 tr.en_US
dc.description.abstractKhảo sát, miêu tả một số hiện tượng văn hoá dân gian đặc trưng của làng Cảnh Dương. Phân tích, so sánh, tìm ra những nét chung và riêng trong từng hiện tượng văn hoá đồng thời có sự nhận xét, đánh giá những hiện tượng văn hoá đó theo sự diễn trình lịch sử. Từ sự phân tích, so sánh để rút ra những giá trị, đặc trưng của các hiện tượng văn hoá dân gian làng Cảnh Dương, góp phần vào quá trình bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị các hiện tượng văn hoá đóen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnen_US
dc.subjectLàng Cảnh Dươngen_US
dc.subjectViệt Nam họcen_US
dc.subjectVăn hóa dân gianen_US
dc.titleVăn hóa dân gian làng Cảnh Dương : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses


 • V_L2_01885.pdf
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhùng, Thị Loan-
  dc.date.accessioned2017-08-28T07:47:32Z-
  dc.date.available2017-08-28T07:47:32Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58498-
  dc.description126 tr.en_US
  dc.description.abstractKhảo sát, miêu tả một số hiện tượng văn hoá dân gian đặc trưng của làng Cảnh Dương. Phân tích, so sánh, tìm ra những nét chung và riêng trong từng hiện tượng văn hoá đồng thời có sự nhận xét, đánh giá những hiện tượng văn hoá đó theo sự diễn trình lịch sử. Từ sự phân tích, so sánh để rút ra những giá trị, đặc trưng của các hiện tượng văn hoá dân gian làng Cảnh Dương, góp phần vào quá trình bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị các hiện tượng văn hoá đóen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnen_US
  dc.subjectLàng Cảnh Dươngen_US
  dc.subjectViệt Nam họcen_US
  dc.subjectVăn hóa dân gianen_US
  dc.titleVăn hóa dân gian làng Cảnh Dương : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:IVIDES - Master Theses


 • V_L2_01885.pdf
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :