Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lan Hương-
dc.date.accessioned2017-08-28T07:50:11Z-
dc.date.available2017-08-28T07:50:11Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58499-
dc.description95 tr.en_US
dc.description.abstractTrình bày lý thuyết về địa danh và vấn đề nghiên cứu địa danh ở Hà Nội. Nghiên cứu một số nét khái quát về không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội: Đặc trưng về địa lý, địa hình,dân cư, tộc người, phương ngữ, văn hóa. Tìm hiểu về Phương thức định danh và cấu tạo địa danh đường phố ở Hà Nội. Nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình biến đổi địa danh đường phố Hà Nội. Qua đó phân tích nguyên nhân biến đổi, mất đi của địa danh đường phố dưới góc độ không gian và thời gian, Hán Việt hóa, kỵ húy, hiện thực và in ấn. Tìm hiểu một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa liên quan đến địa danh. Đồng thời góp phần hình dung diện mạo không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội qua địa danh đường phốen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnen_US
dc.subjectHà Nộien_US
dc.subjectKhông gian văn hoáen_US
dc.subjectViệt Nam họcen_US
dc.subjectĐường phốen_US
dc.subjectĐịa danhen_US
dc.titleKhảo sát địa danh đường phố ở Hà Nội : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses


 • V_L2_01886.pdf
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lan Hương-
  dc.date.accessioned2017-08-28T07:50:11Z-
  dc.date.available2017-08-28T07:50:11Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58499-
  dc.description95 tr.en_US
  dc.description.abstractTrình bày lý thuyết về địa danh và vấn đề nghiên cứu địa danh ở Hà Nội. Nghiên cứu một số nét khái quát về không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội: Đặc trưng về địa lý, địa hình,dân cư, tộc người, phương ngữ, văn hóa. Tìm hiểu về Phương thức định danh và cấu tạo địa danh đường phố ở Hà Nội. Nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình biến đổi địa danh đường phố Hà Nội. Qua đó phân tích nguyên nhân biến đổi, mất đi của địa danh đường phố dưới góc độ không gian và thời gian, Hán Việt hóa, kỵ húy, hiện thực và in ấn. Tìm hiểu một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa liên quan đến địa danh. Đồng thời góp phần hình dung diện mạo không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội qua địa danh đường phốen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnen_US
  dc.subjectHà Nộien_US
  dc.subjectKhông gian văn hoáen_US
  dc.subjectViệt Nam họcen_US
  dc.subjectĐường phốen_US
  dc.subjectĐịa danhen_US
  dc.titleKhảo sát địa danh đường phố ở Hà Nội : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:IVIDES - Master Theses


 • V_L2_01886.pdf
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :