Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFuruta Motoo-
dc.date.accessioned2017-09-06T04:19:02Z-
dc.date.available2017-09-06T04:19:02Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58754-
dc.descriptiontr. 9-19en_US
dc.description.abstractTrong khoáng thời gian 10 nám gần đây. tôi đã cùng với các nhà sử học Việt Nam tiến hành cuộc diều tra về thực trạng nạn đói xảy ra tại miền Bắc Việt Nam năm 1945. Nạn đói này là một tham kịch diễn ra trong thời kỳ quân đội Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam. Tuy nhiên, tại Nhặt Bản, nạn đói 1945 hầu như vẫn chưa được biết tới. Một trong những lý (lo chính là chúng ta không có được nhiều tài liệu ghi chép rỏ ràng vê sự kiện này. Năm 1915 là một bước ngoặt lốn trong lịch sử hiên đại Việt Nam. Cho tới đầu năm 1945, Việt Nam cùng với Lào, Campuchia đều là thuộc địa của thực dán Pháp. Tù tháng 9 năm 1940, trước khi chiến tranh Thái Rình Dương nổ ra, Nhật Bản đã chia quân đội vào chiêm đóng nhưng vẫn thừa nhặn chủ quyên của người Pháp ở đây Nhưng sau khi dự đoán quân Đồng minh sẽ đô bộ vào Đông Dương, Nhật đã quyết định lật đổ chính quyền thực dân Pháp. Ngày 9-3-1945, Nhật tiến hành đảo chính Pháp và trên thực tế đã nắm được quyên thông trị ở Đông Dương. Nhưng khác với các nước Đông Nam Ả khác, Nhật Bản không xây dựng ở đây một nôn thông trị trực tiếp mà tuyên bố ba nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam, được “độc lập”. Ở Việt Nam hoàng đế của triều đình nhà Nguyền là Bảo Đại tuyên bố “độc lập”, một nội các do Trần Trọng Kim dửng đáu đưdo thành lập. Tuy vậy, khi Nhật Bản đầu hàng ngày 15-8. hệ thống chính quyền của nhà nước "độc lập" giả hiệu do Nhật Bản dựng lên này cũng sụp đô’. Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám, buộc Bảo Đại phải thoái vị và lật đổ nội các Trán Trọng Kim, thành lập nên nhà nước Việt Nam Dán chủ Cộng hoà.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesT.XVIII, số 4, 2002;-
dc.subjectnạn đói năm 1945 ở Việt Namen_US
dc.titleNghiên cứu lịch sử và kí ức chiến tranh điều tra về nạn đói năm 1945 ở Việt Namen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities


 • 3187-1-5668-1-10-20161201.pdf
  • Size : 7,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorFuruta Motoo-
  dc.date.accessioned2017-09-06T04:19:02Z-
  dc.date.available2017-09-06T04:19:02Z-
  dc.date.issued2002-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58754-
  dc.descriptiontr. 9-19en_US
  dc.description.abstractTrong khoáng thời gian 10 nám gần đây. tôi đã cùng với các nhà sử học Việt Nam tiến hành cuộc diều tra về thực trạng nạn đói xảy ra tại miền Bắc Việt Nam năm 1945. Nạn đói này là một tham kịch diễn ra trong thời kỳ quân đội Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam. Tuy nhiên, tại Nhặt Bản, nạn đói 1945 hầu như vẫn chưa được biết tới. Một trong những lý (lo chính là chúng ta không có được nhiều tài liệu ghi chép rỏ ràng vê sự kiện này. Năm 1915 là một bước ngoặt lốn trong lịch sử hiên đại Việt Nam. Cho tới đầu năm 1945, Việt Nam cùng với Lào, Campuchia đều là thuộc địa của thực dán Pháp. Tù tháng 9 năm 1940, trước khi chiến tranh Thái Rình Dương nổ ra, Nhật Bản đã chia quân đội vào chiêm đóng nhưng vẫn thừa nhặn chủ quyên của người Pháp ở đây Nhưng sau khi dự đoán quân Đồng minh sẽ đô bộ vào Đông Dương, Nhật đã quyết định lật đổ chính quyền thực dân Pháp. Ngày 9-3-1945, Nhật tiến hành đảo chính Pháp và trên thực tế đã nắm được quyên thông trị ở Đông Dương. Nhưng khác với các nước Đông Nam Ả khác, Nhật Bản không xây dựng ở đây một nôn thông trị trực tiếp mà tuyên bố ba nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam, được “độc lập”. Ở Việt Nam hoàng đế của triều đình nhà Nguyền là Bảo Đại tuyên bố “độc lập”, một nội các do Trần Trọng Kim dửng đáu đưdo thành lập. Tuy vậy, khi Nhật Bản đầu hàng ngày 15-8. hệ thống chính quyền của nhà nước "độc lập" giả hiệu do Nhật Bản dựng lên này cũng sụp đô’. Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám, buộc Bảo Đại phải thoái vị và lật đổ nội các Trán Trọng Kim, thành lập nên nhà nước Việt Nam Dán chủ Cộng hoà.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesT.XVIII, số 4, 2002;-
  dc.subjectnạn đói năm 1945 ở Việt Namen_US
  dc.titleNghiên cứu lịch sử và kí ức chiến tranh điều tra về nạn đói năm 1945 ở Việt Namen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Social Sciences and Humanities


 • 3187-1-5668-1-10-20161201.pdf
  • Size : 7,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :