Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào Duy, Anh-
dc.date.accessioned2017-09-07T04:13:04Z-
dc.date.available2017-09-07T04:13:04Z-
dc.date.issued1972-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58784-
dc.description276 tr.en_US
dc.description.abstractTrong hồi ký Nhớ nghĩ chiều hôm, Đào Duy Anh đã tổng kết đầy đủ và sâu sắc toàn bộ cuộc đời ông: “Cái khía cạnh chủ đạo là sự diễn biến tư tưởng của tôi từng bước đi vào chủ nghĩa Mác để lấy nó làm kim chỉ nam hướng dẫn mọi hoạt động của tôi trong lĩnh vực nghiên cứu và tư tưởng, vì đời tôi thực ra không phải là một cuộc đời hoạt động chính trị, mà là cuộc đời tìm tòi và phục vụ về văn hóa của một người trí thức mà thôi”.en_US
dc.publisherNhà xuất bản Trẻen_US
dc.subjectHồi kýen_US
dc.titleHồi ký Đào Duy Anh (Nhớ nghĩ chiều hôm)en_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Nhân văn


 • Nho nghi chieu hom.pdf
  • Size : 30,65 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐào Duy, Anh-
  dc.date.accessioned2017-09-07T04:13:04Z-
  dc.date.available2017-09-07T04:13:04Z-
  dc.date.issued1972-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58784-
  dc.description276 tr.en_US
  dc.description.abstractTrong hồi ký Nhớ nghĩ chiều hôm, Đào Duy Anh đã tổng kết đầy đủ và sâu sắc toàn bộ cuộc đời ông: “Cái khía cạnh chủ đạo là sự diễn biến tư tưởng của tôi từng bước đi vào chủ nghĩa Mác để lấy nó làm kim chỉ nam hướng dẫn mọi hoạt động của tôi trong lĩnh vực nghiên cứu và tư tưởng, vì đời tôi thực ra không phải là một cuộc đời hoạt động chính trị, mà là cuộc đời tìm tòi và phục vụ về văn hóa của một người trí thức mà thôi”.en_US
  dc.publisherNhà xuất bản Trẻen_US
  dc.subjectHồi kýen_US
  dc.titleHồi ký Đào Duy Anh (Nhớ nghĩ chiều hôm)en_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Nhân văn


 • Nho nghi chieu hom.pdf
  • Size : 30,65 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :