Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2017-09-08T08:21:33Z-
dc.date.available2017-09-08T08:21:33Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2525-2445-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58865-
dc.descriptiontr. 47-52en_US
dc.description.abstractGustave Lanson, người sáng lập khuynh hướng phê bình lịch sử văn học, có ảnh hưởng rất to lớn đối với phương pháp truyền thống trong phê bình cũng như giảng dạy văn học khi đề cao vai trò của nhà văn và các yếu tố bên ngoài văn bản (nền văn minh, môi trường xã hội, lịch sử nơi mà văn bản được viết ra) để soi sáng các giá trị xã hội, văn hóa và áp đặt một định hướng duy nhất trong phân tích văn bản cho người học. Tuy nhiên, phương pháp giải thích văn bản của ông mang ý nghĩa cách tân trong giảng dạy văn học khi đòi hỏi một cách thức đọc tỉ mỉ, khoa học ở người đọc – người học, nâng cao khả năng cảm thụ tác phẩm văn học của “người đọc chuyên nghiệp”.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTập 32;Số 1-
dc.subjectLansonen_US
dc.subjectgiải thích văn bản văn họcen_US
dc.titleGustave Lanson và giải thích văn bản văn họcen_US
dc.title.alternativeGustave Lanson and His Explanation of Literary Textsen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Foreign Studies


 • 32.1.6.pdf
  • Size : 120,39 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
  dc.date.accessioned2017-09-08T08:21:33Z-
  dc.date.available2017-09-08T08:21:33Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.issn2525-2445-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58865-
  dc.descriptiontr. 47-52en_US
  dc.description.abstractGustave Lanson, người sáng lập khuynh hướng phê bình lịch sử văn học, có ảnh hưởng rất to lớn đối với phương pháp truyền thống trong phê bình cũng như giảng dạy văn học khi đề cao vai trò của nhà văn và các yếu tố bên ngoài văn bản (nền văn minh, môi trường xã hội, lịch sử nơi mà văn bản được viết ra) để soi sáng các giá trị xã hội, văn hóa và áp đặt một định hướng duy nhất trong phân tích văn bản cho người học. Tuy nhiên, phương pháp giải thích văn bản của ông mang ý nghĩa cách tân trong giảng dạy văn học khi đòi hỏi một cách thức đọc tỉ mỉ, khoa học ở người đọc – người học, nâng cao khả năng cảm thụ tác phẩm văn học của “người đọc chuyên nghiệp”.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTập 32;Số 1-
  dc.subjectLansonen_US
  dc.subjectgiải thích văn bản văn họcen_US
  dc.titleGustave Lanson và giải thích văn bản văn họcen_US
  dc.title.alternativeGustave Lanson and His Explanation of Literary Textsen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Foreign Studies


 • 32.1.6.pdf
  • Size : 120,39 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :