Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThái, Văn Tào-
dc.date.accessioned2017-09-12T07:22:29Z-
dc.date.available2017-09-12T07:22:29Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58951-
dc.description137 tr.en_US
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về khái niệm biên, phân loại nghiên cứu và triển khai (R&D), cũng như trình bày hệ thống đổi mới quốc gia. Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu về hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và thực trạng, nhu cầu tổng quan của doanh nghiệp tỉnh vĩnh Long nói riêng. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với Nhà nước. Phân tích thực trạng, nhu cầu hoạt động R&D của doanh nghiệp chế biến Vĩnh Long như: Trình độ; nghiên cứu, triển khai và phát triển công nghệ; một số nguyên nhân hạn chế của việc đầu tư vào KH&CN của các doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biết tại tỉnh Vĩnh Long: Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đổi mới hệ thống công nghệ tại doanh nghiệp thuộc tầm vĩ mô; Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đổi mới hệ thống công nghệ tại doanh nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Long; Những cơ chế và giải pháp thực hiện khuyến nghị ban hành, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp chế biến tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectQuản lý khoa học;en_US
dc.subjectDoanh nghiệpen_US
dc.subjectNghiên cứu khoa họcen_US
dc.subjectVĩnh Longen_US
dc.titleGiải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Longen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01989.pdf
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorThái, Văn Tào-
  dc.date.accessioned2017-09-12T07:22:29Z-
  dc.date.available2017-09-12T07:22:29Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58951-
  dc.description137 tr.en_US
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về khái niệm biên, phân loại nghiên cứu và triển khai (R&D), cũng như trình bày hệ thống đổi mới quốc gia. Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu về hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và thực trạng, nhu cầu tổng quan của doanh nghiệp tỉnh vĩnh Long nói riêng. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với Nhà nước. Phân tích thực trạng, nhu cầu hoạt động R&D của doanh nghiệp chế biến Vĩnh Long như: Trình độ; nghiên cứu, triển khai và phát triển công nghệ; một số nguyên nhân hạn chế của việc đầu tư vào KH&CN của các doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biết tại tỉnh Vĩnh Long: Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đổi mới hệ thống công nghệ tại doanh nghiệp thuộc tầm vĩ mô; Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đổi mới hệ thống công nghệ tại doanh nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Long; Những cơ chế và giải pháp thực hiện khuyến nghị ban hành, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp chế biến tỉnh Vĩnh Longen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
  dc.subjectQuản lý khoa học;en_US
  dc.subjectDoanh nghiệpen_US
  dc.subjectNghiên cứu khoa họcen_US
  dc.subjectVĩnh Longen_US
  dc.titleGiải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Longen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01989.pdf
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :