Nghiên cứu chiết xuất curcumin và bào chế phytosome curcumin nhằm tăng sinh khả dụng từ củ nghệ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59260Nghiên cứu chiết xuất curcumin và bào chế phytosome curcumin nhằm tăng sinh khả dụng từ củ nghệ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59260