Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Duy Nhiên-
dc.date.accessioned2017-09-25T08:59:02Z-
dc.date.available2017-09-25T08:59:02Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59323-
dc.description192 tr.en_US
dc.description.abstractCho đến nay, đã có những công trình liên quan đến đề tài công bố ở trong và ngoài nước, nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào có tính chất hệ thống, toàn diện về cơ sở khoa học, thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam. Luận án được thực hiện, một mặt kế thừa, phát triển các công trình đã công bố, mặt khác bổ sung cho những khoảng trống nghiên cứu về CGCN nói chung, đặc biệt về chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành CNTĐ của một nước đang phát triển, đang trong thời kỷ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập sâu rộng vào nền KT thế giới như Việt Nam. - Luận án đã đặt ra và nghiên cứu có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành CNTĐ của một nước đang phát triển như Việt Nam: nội dung, hình thức, tiêu chí và các nhân tố tác động. - Luận giải bằng lý luận và thực tiễn để trả lời câu hỏi: tại sao phải chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành CNTĐ của Việt Nam. - Phân tích và chỉ ra các bài học kinh nghiệm có giá trị thiết thực đối với việc chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành CNTĐ của Việt Nam. - Luận án đã nghiên cứu thực trạng, đánh giá thành tựu, hạn chế, tác động tích cực, tiêu cực và chỉ ra nguyên nhân thành công, thất bại của chuyển giao CNC từ nước ngoài vào một số ngành CNTĐ của Việt Nam. - Luận án đề xuất các giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển giao CNC vào các ngành CNTĐ của Việt Nam, từ định hướng chính sách đến vai trò, trách nhiệm, hành động của Nhà nước, thị trường, doanh nghiệp và các yếu tố điều kiện thực hiện trong điều kiện hiện nayen_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Kinh tếen_US
dc.subjectCông nghệ caoen_US
dc.subjectChuyển giao công nghệen_US
dc.titleChuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành Công nghiệp trọng điểm của Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Kinh tế học: 623101en_US
dc.typeThesisVi
Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050008498.pdf
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Duy Nhiên-
  dc.date.accessioned2017-09-25T08:59:02Z-
  dc.date.available2017-09-25T08:59:02Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59323-
  dc.description192 tr.en_US
  dc.description.abstractCho đến nay, đã có những công trình liên quan đến đề tài công bố ở trong và ngoài nước, nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào có tính chất hệ thống, toàn diện về cơ sở khoa học, thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam. Luận án được thực hiện, một mặt kế thừa, phát triển các công trình đã công bố, mặt khác bổ sung cho những khoảng trống nghiên cứu về CGCN nói chung, đặc biệt về chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành CNTĐ của một nước đang phát triển, đang trong thời kỷ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập sâu rộng vào nền KT thế giới như Việt Nam. - Luận án đã đặt ra và nghiên cứu có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành CNTĐ của một nước đang phát triển như Việt Nam: nội dung, hình thức, tiêu chí và các nhân tố tác động. - Luận giải bằng lý luận và thực tiễn để trả lời câu hỏi: tại sao phải chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành CNTĐ của Việt Nam. - Phân tích và chỉ ra các bài học kinh nghiệm có giá trị thiết thực đối với việc chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành CNTĐ của Việt Nam. - Luận án đã nghiên cứu thực trạng, đánh giá thành tựu, hạn chế, tác động tích cực, tiêu cực và chỉ ra nguyên nhân thành công, thất bại của chuyển giao CNC từ nước ngoài vào một số ngành CNTĐ của Việt Nam. - Luận án đề xuất các giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển giao CNC vào các ngành CNTĐ của Việt Nam, từ định hướng chính sách đến vai trò, trách nhiệm, hành động của Nhà nước, thị trường, doanh nghiệp và các yếu tố điều kiện thực hiện trong điều kiện hiện nayen_US
  dc.publisherH.: Trường Đại học Kinh tếen_US
  dc.subjectCông nghệ caoen_US
  dc.subjectChuyển giao công nghệen_US
  dc.titleChuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành Công nghiệp trọng điểm của Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Kinh tế học: 623101en_US
  dc.typeThesisVi
  Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050008498.pdf
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :