Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Khuê-
dc.date.accessioned2017-11-07T08:20:43Z-
dc.date.available2017-11-07T08:20:43Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60198-
dc.description107 tr.en_US
dc.description.abstractKết quả nghiên cứu của luận văn giúp người đọc hiểu rõ vai trò của Đảng trong xây dựng đường lối, chính sách kinh tế; góp phần vào công tác nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử ĐCSVN, Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Hoa Kỳ thời kỳ toàn cầu hóa.en_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectĐảng cộng sản Việt Namen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleĐảng lãnh đạo quan hệ kinh tế của Việt Nam với Hoa Kỳ từ năm 1995 đến năm 2015:Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004957.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Khuê-
  dc.date.accessioned2017-11-07T08:20:43Z-
  dc.date.available2017-11-07T08:20:43Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60198-
  dc.description107 tr.en_US
  dc.description.abstractKết quả nghiên cứu của luận văn giúp người đọc hiểu rõ vai trò của Đảng trong xây dựng đường lối, chính sách kinh tế; góp phần vào công tác nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử ĐCSVN, Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Hoa Kỳ thời kỳ toàn cầu hóa.en_US
  dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
  dc.subjectĐảng cộng sản Việt Namen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleĐảng lãnh đạo quan hệ kinh tế của Việt Nam với Hoa Kỳ từ năm 1995 đến năm 2015:Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050004957.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :