Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thiện Phúc-
dc.date.accessioned2017-11-22T03:44:50Z-
dc.date.available2017-11-22T03:44:50Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60364-
dc.description.abstractNgày nay thuật ngữ “robot” đã trở nên quen biết với rất nhiều người, đặc biệt là với các bạn trẻ, những người ham muôn hiêu biết, yêu thích cái mới và hăng hái trong sáng tạo. Ngành khoa học công nghệ mới, tạo ra các sản phẩm “robot” hình thành trong những thập kỷ gần đây, được gọi là “robot­ics’ Trong “robotics” có hầu hết các vấn đề của “cơ - tin - điện tử ’. Thuật ngữ “cơ - tin - điện tử (mechatronics) thể hiện sự kết hợp giữ cơ học máy với công nghệ thông tin và điều khiển điện tử. Đồng thời sự phát triển của mecharonics củng đều phản ánh trong khoa học công nghệ robot.-
dc.format.extent74 tr.-
dc.publisherH. : KHKTen_US
dc.subjectCông nghệ caoen_US
dc.subjectKhoa học công nghệen_US
dc.titleRobot - thế giới công nghệ cao của bạnen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Khoa học Vật lý & Kỹ thuật


 • V_D0_12453.pdf
  • Size : 2,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thiện Phúc-
  dc.date.accessioned2017-11-22T03:44:50Z-
  dc.date.available2017-11-22T03:44:50Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60364-
  dc.description.abstractNgày nay thuật ngữ “robot” đã trở nên quen biết với rất nhiều người, đặc biệt là với các bạn trẻ, những người ham muôn hiêu biết, yêu thích cái mới và hăng hái trong sáng tạo. Ngành khoa học công nghệ mới, tạo ra các sản phẩm “robot” hình thành trong những thập kỷ gần đây, được gọi là “robot­ics’ Trong “robotics” có hầu hết các vấn đề của “cơ - tin - điện tử ’. Thuật ngữ “cơ - tin - điện tử (mechatronics) thể hiện sự kết hợp giữ cơ học máy với công nghệ thông tin và điều khiển điện tử. Đồng thời sự phát triển của mecharonics củng đều phản ánh trong khoa học công nghệ robot.-
  dc.format.extent74 tr.-
  dc.publisherH. : KHKTen_US
  dc.subjectCông nghệ caoen_US
  dc.subjectKhoa học công nghệen_US
  dc.titleRobot - thế giới công nghệ cao của bạnen_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Khoa học Vật lý & Kỹ thuật


 • V_D0_12453.pdf
  • Size : 2,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :