Rèn luyện kĩ năng giải toán hóa học 12 : bài tập tự luận - bài tập trắc nghiệm. Sách tham dự Cuộc thi Viết sách bài tập và sách tham khảo của Bộ giáo dục và Đào tạo. (Tái bản lần 4)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60466Rèn luyện kĩ năng giải toán hóa học 12 : bài tập tự luận - bài tập trắc nghiệm. Sách tham dự Cuộc thi Viết sách bài tập và sách tham khảo của Bộ giáo dục và Đào tạo. (Tái bản lần 4)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60466