Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.advisorTrần, Thị Thanh Tú-
dc.contributor.authorTrần, Việt Dung-
dc.date.accessioned2017-12-14T04:02:38Z-
dc.date.available2017-12-14T04:02:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationTrần, V. D. (2017). Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60628-
dc.description.abstract- Làm rõ tính hiệu quả, toàn diện và linh động của khung quản trị rủi ro Basel II, đồng thời xây dựng các điều kiện áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng - Phân tích các bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc và Nhật Bản - Phân tích những thách thức trong việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel ở hệ thống ngân hàng Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp để hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng thành công Hiệp ước vốn Basel trên cả ba trụ cộten_US
dc.format.extent231 tr. + CD + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.subjectKinh tế quốc tếen_US
dc.subjectKinh tế họcen_US
dc.subjectHiệp ước vốn Basel II-
dc.titleÁp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế học: 623101en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050008589.pdf
  • Size : 3,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Thanh Tú-
  dc.contributor.authorTrần, Việt Dung-
  dc.date.accessioned2017-12-14T04:02:38Z-
  dc.date.available2017-12-14T04:02:38Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationTrần, V. D. (2017). Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60628-
  dc.description.abstract- Làm rõ tính hiệu quả, toàn diện và linh động của khung quản trị rủi ro Basel II, đồng thời xây dựng các điều kiện áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng - Phân tích các bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc và Nhật Bản - Phân tích những thách thức trong việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel ở hệ thống ngân hàng Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp để hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng thành công Hiệp ước vốn Basel trên cả ba trụ cộten_US
  dc.format.extent231 tr. + CD + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectKinh tế quốc tếen_US
  dc.subjectKinh tế họcen_US
  dc.subjectHiệp ước vốn Basel II-
  dc.titleÁp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế học: 623101en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050008589.pdf
  • Size : 3,96 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :