Nghiên cứu giải pháp chuyển cấu trúc gen ức chế quorum-sensing vào vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60673

Nghiên cứu giải pháp chuyển cấu trúc gen ức chế quorum-sensing vào vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60673