Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Huyên-
dc.contributor.authorPhạm, Thế Hải-
dc.date.accessioned2017-12-18T02:30:07Z-
dc.date.available2017-12-18T02:30:07Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn2588-1140-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60673-
dc.descriptiontr. 206-211en_US
dc.description.abstractNuôi trồng thủy sản ở Việt Nam đã và đang phát triển mạnh trong những năm gần đây và trở thành ngành kinh tế quan trọng đối với nền kinh tế chung của đất nước.Tuy nhiên, người nuôi trồng thủy sản thường phải đối đầu với những tổn thất nặng nề do dịch bệnh gây ra. Trong số các nhóm vi sinh vật gây bệnh thủy sản thì các vi khuẩn thuộc chi Vibrio (các vibrio) được biết đến nhiều nhất là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh và gây chết cho thủy hải sản. Kháng sinh và hóa chất đã được sử dụng để phòng trị bệnh các bệnh gây ra do các vibrio trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng “nhờn thuốc”, làm cho các bệnh trở nên phức tạp, khó chữa hơn, và môi trường nuôi tồn dư kháng sinh. Do vậy, cần có các giải pháp phòng trị bệnh thay thế cho kháng sinh. Một trong những giải pháp tiềm năng là tác động đến hệ thống quorum sensing của các vi khuẩn vibrio. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tìm hiểu cách chuyển plasmid pCR2.1QRR mang cấu trúc gen qrr-vibrio ức chế quorum sensing vào tế bào vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus PAM17 bằng phương pháp điện biến nạp. Sau biến nạp, tỷ lệ khuẩn lạc thu được mang plasmid chứa gen là 5/20, chứng tỏ việc chuyển cấu trúc gen bằng phương pháp điện biến nạp là khả thi. Chủng mang plasmid tái tổ hợp hầu như mất khả năng di động, và suy giảm khả năng tạo biofilm 2 lần so với chủng gốc (kiểu dại) và chủng chỉ mang vector. Như vậy, kết quả chuyển gen cũng cho thấy rõ tác dụng ức chế quorum sensing ở vi khuẩn V. parahaemolyticus của cấu trúc gen qrr-vibrio.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTập 33;Số 2S-
dc.subjectỨc chế quorum-sensingen_US
dc.subjectbệnh thủy sảnen_US
dc.subjectvibriosisen_US
dc.subjectvi khuẩn Vibrioen_US
dc.titleNghiên cứu giải pháp chuyển cấu trúc gen ức chế quorum-sensing vào vi khuẩn Vibrio parahaemolyticusen_US
dc.title.alternativeDevelopment of a method to transfer a quorum-sensing inhibiting gene construct into a Vibrio parahaemolyticus strainen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • document(33).pdf
  • Size : 296,89 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Huyên-
  dc.contributor.authorPhạm, Thế Hải-
  dc.date.accessioned2017-12-18T02:30:07Z-
  dc.date.available2017-12-18T02:30:07Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.issn2588-1140-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60673-
  dc.descriptiontr. 206-211en_US
  dc.description.abstractNuôi trồng thủy sản ở Việt Nam đã và đang phát triển mạnh trong những năm gần đây và trở thành ngành kinh tế quan trọng đối với nền kinh tế chung của đất nước.Tuy nhiên, người nuôi trồng thủy sản thường phải đối đầu với những tổn thất nặng nề do dịch bệnh gây ra. Trong số các nhóm vi sinh vật gây bệnh thủy sản thì các vi khuẩn thuộc chi Vibrio (các vibrio) được biết đến nhiều nhất là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh và gây chết cho thủy hải sản. Kháng sinh và hóa chất đã được sử dụng để phòng trị bệnh các bệnh gây ra do các vibrio trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng “nhờn thuốc”, làm cho các bệnh trở nên phức tạp, khó chữa hơn, và môi trường nuôi tồn dư kháng sinh. Do vậy, cần có các giải pháp phòng trị bệnh thay thế cho kháng sinh. Một trong những giải pháp tiềm năng là tác động đến hệ thống quorum sensing của các vi khuẩn vibrio. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tìm hiểu cách chuyển plasmid pCR2.1QRR mang cấu trúc gen qrr-vibrio ức chế quorum sensing vào tế bào vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus PAM17 bằng phương pháp điện biến nạp. Sau biến nạp, tỷ lệ khuẩn lạc thu được mang plasmid chứa gen là 5/20, chứng tỏ việc chuyển cấu trúc gen bằng phương pháp điện biến nạp là khả thi. Chủng mang plasmid tái tổ hợp hầu như mất khả năng di động, và suy giảm khả năng tạo biofilm 2 lần so với chủng gốc (kiểu dại) và chủng chỉ mang vector. Như vậy, kết quả chuyển gen cũng cho thấy rõ tác dụng ức chế quorum sensing ở vi khuẩn V. parahaemolyticus của cấu trúc gen qrr-vibrio.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTập 33;Số 2S-
  dc.subjectỨc chế quorum-sensingen_US
  dc.subjectbệnh thủy sảnen_US
  dc.subjectvibriosisen_US
  dc.subjectvi khuẩn Vibrioen_US
  dc.titleNghiên cứu giải pháp chuyển cấu trúc gen ức chế quorum-sensing vào vi khuẩn Vibrio parahaemolyticusen_US
  dc.title.alternativeDevelopment of a method to transfer a quorum-sensing inhibiting gene construct into a Vibrio parahaemolyticus strainen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • document(33).pdf
  • Size : 296,89 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :