Một số hợp chất terpenoid phân lập từ cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60715Một số hợp chất terpenoid phân lập từ cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60715