Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Đức Lợi-
dc.contributor.authorPhạm, Kim Thoa-
dc.contributor.authorBùi, Thị Xuân-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Tùng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thành Nam-
dc.date.accessioned2017-12-18T04:22:02Z-
dc.date.available2017-12-18T04:22:02Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn2588-1132-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60715-
dc.descriptiontr. 40-44en_US
dc.description.abstractTừ dịch chiết ethanol của lá cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees) thu hái ở tỉnh Nam Định, sử dụng phương pháp sắc ký đã phân lập được hai hợp chất terpenoid. Các hợp chất này được xác định là: 3β-hydroxylup-20 (29)-20(29)-en (1), stigmast-5,22-dien-3-β-ol (2). Cấu trúc của các hợp chất này dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là 2 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ lá cây lá diễn.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesVol. 33;No. 1-
dc.subjectLá diễnen_US
dc.subjectcây gan heoen_US
dc.subject3β-hydroxylup-20 (29)-20(29)-enen_US
dc.subjectstigmast-5en_US
dc.subject22-dien-3-β-olen_US
dc.titleMột số hợp chất terpenoid phân lập từ cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)en_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Medical and Pharmaceutical Sciences


 • 4052-109-7537-1-10-20170614.pdf
  • Size : 196,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Đức Lợi-
  dc.contributor.authorPhạm, Kim Thoa-
  dc.contributor.authorBùi, Thị Xuân-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Tùng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thành Nam-
  dc.date.accessioned2017-12-18T04:22:02Z-
  dc.date.available2017-12-18T04:22:02Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.issn2588-1132-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60715-
  dc.descriptiontr. 40-44en_US
  dc.description.abstractTừ dịch chiết ethanol của lá cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees) thu hái ở tỉnh Nam Định, sử dụng phương pháp sắc ký đã phân lập được hai hợp chất terpenoid. Các hợp chất này được xác định là: 3β-hydroxylup-20 (29)-20(29)-en (1), stigmast-5,22-dien-3-β-ol (2). Cấu trúc của các hợp chất này dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là 2 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ lá cây lá diễn.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesVol. 33;No. 1-
  dc.subjectLá diễnen_US
  dc.subjectcây gan heoen_US
  dc.subject3β-hydroxylup-20 (29)-20(29)-enen_US
  dc.subjectstigmast-5en_US
  dc.subject22-dien-3-β-olen_US
  dc.titleMột số hợp chất terpenoid phân lập từ cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees)en_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Medical and Pharmaceutical Sciences


 • 4052-109-7537-1-10-20170614.pdf
  • Size : 196,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :