Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.date.accessioned2016-04-04T03:45:42Z-
dc.date.available2016-04-04T03:45:42Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citation6 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6073-
dc.description.abstractLàm sáng tỏ vấn đề sự cần thiết phải có một cơ chế bảo hiến của bất kỳ quốc gia nào có Hiến pháp. Phân tích và đánh giá được những ưu điểm, khuyết điểm đang tồn tại của các mô hình bảo hiến cơ bản trên thế giới. Đánh giá các điều kiện về lý luận, những điểm thuận lợi và khó khăn trong việc thành lập tòa án hiến pháp độc lập ở Việt nam. Đề xuất một mô hình tòa án hiến pháp cho Việt Nam và việc xây dựng Tòa án Hiến pháp ở Việt Nam trong tương lai.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectTòa án Hiến phápen_US
dc.subjectPháp luậten_US
dc.subjectTòa ánen_US
dc.titleMô hình tòa án Hiến pháp của một số nước trên thế giới và vấn đề xây dựng tòa án hiến pháp ở Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050002680.pdf
  • Size : 237,1 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.date.accessioned2016-04-04T03:45:42Z-
  dc.date.available2016-04-04T03:45:42Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citation6 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6073-
  dc.description.abstractLàm sáng tỏ vấn đề sự cần thiết phải có một cơ chế bảo hiến của bất kỳ quốc gia nào có Hiến pháp. Phân tích và đánh giá được những ưu điểm, khuyết điểm đang tồn tại của các mô hình bảo hiến cơ bản trên thế giới. Đánh giá các điều kiện về lý luận, những điểm thuận lợi và khó khăn trong việc thành lập tòa án hiến pháp độc lập ở Việt nam. Đề xuất một mô hình tòa án hiến pháp cho Việt Nam và việc xây dựng Tòa án Hiến pháp ở Việt Nam trong tương lai.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectTòa án Hiến phápen_US
  dc.subjectPháp luậten_US
  dc.subjectTòa ánen_US
  dc.titleMô hình tòa án Hiến pháp của một số nước trên thế giới và vấn đề xây dựng tòa án hiến pháp ở Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050002680.pdf
  • Size : 237,1 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :