Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quang Tuyến-
dc.contributor.authorTrần, Huy Linh-
dc.date.accessioned2017-12-25T07:23:22Z-
dc.date.available2017-12-25T07:23:22Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationTrần, H. L. (2017). Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode603404-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60842-
dc.description.abstractĐã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đã phân tích và đánh giá được thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Đã đề xuất được một số giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn.en_US
dc.format.extent123 tr.-
dc.subjectCông trình xây dựngen_US
dc.subjectQuản lýen_US
dc.titleQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơnen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic354.64 TR-L 2017 / 00050008649-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản trị - Quản lý-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008649.pdf
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Quang Tuyến-
  dc.contributor.authorTrần, Huy Linh-
  dc.date.accessioned2017-12-25T07:23:22Z-
  dc.date.available2017-12-25T07:23:22Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationTrần, H. L. (2017). Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode603404-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60842-
  dc.description.abstractĐã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đã phân tích và đánh giá được thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Đã đề xuất được một số giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn.en_US
  dc.format.extent123 tr.-
  dc.subjectCông trình xây dựngen_US
  dc.subjectQuản lýen_US
  dc.titleQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơnen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic354.64 TR-L 2017 / 00050008649-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản trị - Quản lý-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008649.pdf
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :