Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorĐoàn, Thị Lan Anh-
dc.date.accessioned2017-12-25T07:39:34Z-
dc.date.available2017-12-25T07:39:34Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationĐoàn, T. L. A. (2017). Quản lý nhân lực tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60850-
dc.description.abstractXây dựng được khung lý thuyết cho việc nghiên cứu quản lý nhân lực tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội Thứ hai, Làm rõ các phương pháp mà luận văn sử dụng để nghiên cứu. Sau khi giới thiệu tổng quát đặc điểm của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội, luận văn tập trung phân tích thực trạng trong hoạt động quản lý nhân lực tại doanh nghiệp này, trên cơ sở bám sát những nội dung về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Dựa vào việc phân tích nhu cầu lao động của doanh nghiệp và tình hình thị trường bảo hiểm hiện nay, đề xuất giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản lý nhân lực tại MIC, bao gồm các giải pháp từ nội bộ tổng công ty, từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, từ Hiệp hội bảo hiểm và từ trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểmen_US
dc.format.extent106 tr.-
dc.language.isovi-
dc.subjectQuản lý kinh tếen_US
dc.subjectQuản lý nhân sựen_US
dc.titleQuản lý nhân lực tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008657.pdf
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorĐoàn, Thị Lan Anh-
  dc.date.accessioned2017-12-25T07:39:34Z-
  dc.date.available2017-12-25T07:39:34Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationĐoàn, T. L. A. (2017). Quản lý nhân lực tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60850-
  dc.description.abstractXây dựng được khung lý thuyết cho việc nghiên cứu quản lý nhân lực tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội Thứ hai, Làm rõ các phương pháp mà luận văn sử dụng để nghiên cứu. Sau khi giới thiệu tổng quát đặc điểm của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội, luận văn tập trung phân tích thực trạng trong hoạt động quản lý nhân lực tại doanh nghiệp này, trên cơ sở bám sát những nội dung về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Dựa vào việc phân tích nhu cầu lao động của doanh nghiệp và tình hình thị trường bảo hiểm hiện nay, đề xuất giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản lý nhân lực tại MIC, bao gồm các giải pháp từ nội bộ tổng công ty, từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, từ Hiệp hội bảo hiểm và từ trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểmen_US
  dc.format.extent106 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.subjectQuản lý kinh tếen_US
  dc.subjectQuản lý nhân sựen_US
  dc.titleQuản lý nhân lực tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008657.pdf
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :