Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng-
dc.date.accessioned2018-01-02T04:23:23Z-
dc.date.available2018-01-02T04:23:23Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60988-
dc.description60 tr.en_US
dc.description.abstractNghiên cứu khảo sát thái độ của sinh viên và giáo viên đối với các biến thể Tiếng Anh trên thế giới được thực hiện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Bài nghiên cứu đã nêu bật được một số vấn đề quan trọng. Nhìn chung, cả sinh viên và giáo viên đều thích các dạng biến thể Tiếng Anh của người bản địa, mặc dù không phải là họ không thích các dạng biến thể Tiếng Anh của người không bản địa. Lý do họ thích biến thể (giọng nói) của người bản địa như là Anh Anh, Anh Mỹ là có lẽ do bởi họ được tiếp xúc với biến thể giọng Anh Anh, Anh Mỹ nhiều hơn so với các biến thể khác, đặc biệt là giọng biến thể địa phương còn bị hạn chế. Do đó, các giáo viên cần được khuyến khích sử dụng các sách giáo khoa khác nhau để học sinh có thể được tiếp xúc với các biến thể Tiếng Anh khác nhau. Nếu họ chỉ sử dụng một loại sách giáo khoa mà sách giáo khoa đó chỉ sử dụng Anh Anh hoặc Anh Mỹ thì họ khó có thể giúp được sinh viên sử dụng Tiếng Anh đúng với mục đích thiết thực của họ. Ví dụ khi sử dụng Tiếng Anh tại nơi làm việc như các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài thì hầu hết trong số họ là đến từ các nước như là Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, … . Theo Kirkpatrick (2004) đã lưu ý tới sự thay đổi bề ngoài của Tiếng Anh, một vài điểm quan trọng được cân nhắc trong giáo dục Tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài: • Sự biến đổi một cách tự nhiên, thông thường và liên tiếp và các nhà chuyên môn về Tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài nên phát triển để hiểu nó môt cách sâu sắc. • Định kiến chống lại các biến thể là có thể nhưng không có lý do hợp lý. • Một biến thể không thể trội hơn được so với biến thể khác. • Nội dung giảng dạy cụ thể và nhu cầu cụ thể của những người học nên xác định rõ từ cách dạy. • Các giáo viên không phải người bản địa là mẫu người lý tưởng trong nhiều nội dung của Tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài. Điều đó không có nghĩa là giáo viên không phải người bản địa thì không cần nâng cao trình độ Tiếng Anh của họ, đặc biệt là phát âm và các phương pháp dạy của họ. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy giáo viên Việt Nam cần trau dồi khả năng nói của họ và sử dụng nhiều kỹ thuật giảng dạy thiết thực hơn với học sinh trong lớp học của họ để thúc đẩy tinh thần học của học sinh của họ. Ví dụ, họ không cần từ bỏ việc dạy ngữ pháp nhưng họ cần sử dụng các bài tập giao tiếp nhiều hơn trong lớp học bởi vì đây chính là điều mà các học sinh thích học các giáo viên bản ngữ. Thái độ tích cự của học sinh về giáo viên bản ngữ có lẽ dẫn tới thái độ tích cực của họ về Tiếng Anh của người bản địa. Để nghiên cứu thêm về chủ đề của Tiếng Anh trên thế giới, có thể gợi ý rằng có nhiều nghiên cứu hơn về biến thể của Tiếng Anh mà các giáo viên và các học sinh có thể sử dụng trong lớp học và đó là lý do tại sao nó lại chiếm ưu thế một cách đa dạng.en_US
dc.publisherH.: University of Languages and International Studiesen_US
dc.subjectTiếng Anhen_US
dc.subjectGiáo viên tiếng Anhen_US
dc.titleA survey study on Vietnamese university English majored students’ and teachers’ attitudes towards World Englishes = nghiên cứu khảo sát thái độ của sinh viên và giáo viên đại học chuyên ngữ ở Việt Nam đối với các biến thể Tiếng Anh trên thế giới. M.A. Thesis. Linguistics: 60140111en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04051001448.pdf
  • Size : 936,6 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng-
  dc.date.accessioned2018-01-02T04:23:23Z-
  dc.date.available2018-01-02T04:23:23Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60988-
  dc.description60 tr.en_US
  dc.description.abstractNghiên cứu khảo sát thái độ của sinh viên và giáo viên đối với các biến thể Tiếng Anh trên thế giới được thực hiện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Bài nghiên cứu đã nêu bật được một số vấn đề quan trọng. Nhìn chung, cả sinh viên và giáo viên đều thích các dạng biến thể Tiếng Anh của người bản địa, mặc dù không phải là họ không thích các dạng biến thể Tiếng Anh của người không bản địa. Lý do họ thích biến thể (giọng nói) của người bản địa như là Anh Anh, Anh Mỹ là có lẽ do bởi họ được tiếp xúc với biến thể giọng Anh Anh, Anh Mỹ nhiều hơn so với các biến thể khác, đặc biệt là giọng biến thể địa phương còn bị hạn chế. Do đó, các giáo viên cần được khuyến khích sử dụng các sách giáo khoa khác nhau để học sinh có thể được tiếp xúc với các biến thể Tiếng Anh khác nhau. Nếu họ chỉ sử dụng một loại sách giáo khoa mà sách giáo khoa đó chỉ sử dụng Anh Anh hoặc Anh Mỹ thì họ khó có thể giúp được sinh viên sử dụng Tiếng Anh đúng với mục đích thiết thực của họ. Ví dụ khi sử dụng Tiếng Anh tại nơi làm việc như các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài thì hầu hết trong số họ là đến từ các nước như là Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, … . Theo Kirkpatrick (2004) đã lưu ý tới sự thay đổi bề ngoài của Tiếng Anh, một vài điểm quan trọng được cân nhắc trong giáo dục Tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài: • Sự biến đổi một cách tự nhiên, thông thường và liên tiếp và các nhà chuyên môn về Tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài nên phát triển để hiểu nó môt cách sâu sắc. • Định kiến chống lại các biến thể là có thể nhưng không có lý do hợp lý. • Một biến thể không thể trội hơn được so với biến thể khác. • Nội dung giảng dạy cụ thể và nhu cầu cụ thể của những người học nên xác định rõ từ cách dạy. • Các giáo viên không phải người bản địa là mẫu người lý tưởng trong nhiều nội dung của Tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài. Điều đó không có nghĩa là giáo viên không phải người bản địa thì không cần nâng cao trình độ Tiếng Anh của họ, đặc biệt là phát âm và các phương pháp dạy của họ. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy giáo viên Việt Nam cần trau dồi khả năng nói của họ và sử dụng nhiều kỹ thuật giảng dạy thiết thực hơn với học sinh trong lớp học của họ để thúc đẩy tinh thần học của học sinh của họ. Ví dụ, họ không cần từ bỏ việc dạy ngữ pháp nhưng họ cần sử dụng các bài tập giao tiếp nhiều hơn trong lớp học bởi vì đây chính là điều mà các học sinh thích học các giáo viên bản ngữ. Thái độ tích cự của học sinh về giáo viên bản ngữ có lẽ dẫn tới thái độ tích cực của họ về Tiếng Anh của người bản địa. Để nghiên cứu thêm về chủ đề của Tiếng Anh trên thế giới, có thể gợi ý rằng có nhiều nghiên cứu hơn về biến thể của Tiếng Anh mà các giáo viên và các học sinh có thể sử dụng trong lớp học và đó là lý do tại sao nó lại chiếm ưu thế một cách đa dạng.en_US
  dc.publisherH.: University of Languages and International Studiesen_US
  dc.subjectTiếng Anhen_US
  dc.subjectGiáo viên tiếng Anhen_US
  dc.titleA survey study on Vietnamese university English majored students’ and teachers’ attitudes towards World Englishes = nghiên cứu khảo sát thái độ của sinh viên và giáo viên đại học chuyên ngữ ở Việt Nam đối với các biến thể Tiếng Anh trên thế giới. M.A. Thesis. Linguistics: 60140111en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04051001448.pdf
  • Size : 936,6 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :