Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Bá Trung-
dc.date.accessioned2018-03-05T08:17:35Z-
dc.date.available2018-03-05T08:17:35Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61178-
dc.description81 tr.en_US
dc.description.abstractLuận văn hệ thống lại các kiến thức về TTCGCN, các đặc điểm, thành tố cơ bản của TTCGCN, nhân tố tác động tới TTCGCN và các điều kiện để có thể phát triển TTCGCN. Một số đặc trưng của TTCGCN tại Thanh Hóa đó là: thị trường CGCN tại tỉnh Thanh Hóa mới ở giai đoạn hình thành và chưa phát triển; Hàng hóa công nghệ chủ yếu có hàm lượng chất xám thấp và trung bình; Đối tượng nguồn cung chủ yếu trên TTCGCN ở Thanh Hóa là tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; Mặc dù nhu cầu mua công nghệ của các doanh nghiệp Thanh Hóa tương đối cao nhưng tiềm lực công nghệ cũng như vốn và năng lực của các doanh nghiệp ở địa bàn Thanh Hóa còn hạn chế; Đặc biệt, định chế trung gian ở thị trường CGCN tại Thanh Hóa tương đối kém phát triển. Số lượng các đơn vị, tổ chức trung gian trên địa bàn chưa đủ để khuyến khích và đáp ứng nhu cầu chuyển giao công nghệ trên địa bàn trong thời gian tới. Chủ yếu là các đơn vị trung gian công lập mới được hình thành và không có sự tham gia của khối tư nhân. Các hoạt động hỗ trợ phát triển TTCGCN còn nhỏ lẻ và chưa sôi động, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực dịch vụ thông tin. Lĩnh vực hoạt động môi giới, tiếp thị, tư vấn, đào tạo và bồi dưỡng còn chưa được khai thác. Bên cạnh đó, nghiên cứu về tiềm lực KH&CN và tình hình hoạt động của các tổ chức trung gian cho thấy các tổ chức trung gian ở Thanh Hóa có năng lực tài chính chưa mạnh, chủ yếu trông chờ vào hỗ trợ từ nguồn ngân sách của Nhà nước; Năng lực KH&CN của các tổ chức trung gian được đánh giá chưa cao. Điều này thể hiện ở số lượng các đề tài, sự án triển khai chưa nhiều, tính ứng dụng vào thực tiễn của các kết quả từ các nghiên cứu KH&CN còn tương đối thấp; Cơ sở vật chất - kỹ thuật của mặc dù đã được đầu tư, nâng cấp nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.en_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Kinh tếen_US
dc.subjectChuyển giao công nghệen_US
dc.subjectCông nghệen_US
dc.titlePhát triển thị trường chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đến năm 2020: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008786.pdf
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Bá Trung-
  dc.date.accessioned2018-03-05T08:17:35Z-
  dc.date.available2018-03-05T08:17:35Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61178-
  dc.description81 tr.en_US
  dc.description.abstractLuận văn hệ thống lại các kiến thức về TTCGCN, các đặc điểm, thành tố cơ bản của TTCGCN, nhân tố tác động tới TTCGCN và các điều kiện để có thể phát triển TTCGCN. Một số đặc trưng của TTCGCN tại Thanh Hóa đó là: thị trường CGCN tại tỉnh Thanh Hóa mới ở giai đoạn hình thành và chưa phát triển; Hàng hóa công nghệ chủ yếu có hàm lượng chất xám thấp và trung bình; Đối tượng nguồn cung chủ yếu trên TTCGCN ở Thanh Hóa là tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; Mặc dù nhu cầu mua công nghệ của các doanh nghiệp Thanh Hóa tương đối cao nhưng tiềm lực công nghệ cũng như vốn và năng lực của các doanh nghiệp ở địa bàn Thanh Hóa còn hạn chế; Đặc biệt, định chế trung gian ở thị trường CGCN tại Thanh Hóa tương đối kém phát triển. Số lượng các đơn vị, tổ chức trung gian trên địa bàn chưa đủ để khuyến khích và đáp ứng nhu cầu chuyển giao công nghệ trên địa bàn trong thời gian tới. Chủ yếu là các đơn vị trung gian công lập mới được hình thành và không có sự tham gia của khối tư nhân. Các hoạt động hỗ trợ phát triển TTCGCN còn nhỏ lẻ và chưa sôi động, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực dịch vụ thông tin. Lĩnh vực hoạt động môi giới, tiếp thị, tư vấn, đào tạo và bồi dưỡng còn chưa được khai thác. Bên cạnh đó, nghiên cứu về tiềm lực KH&CN và tình hình hoạt động của các tổ chức trung gian cho thấy các tổ chức trung gian ở Thanh Hóa có năng lực tài chính chưa mạnh, chủ yếu trông chờ vào hỗ trợ từ nguồn ngân sách của Nhà nước; Năng lực KH&CN của các tổ chức trung gian được đánh giá chưa cao. Điều này thể hiện ở số lượng các đề tài, sự án triển khai chưa nhiều, tính ứng dụng vào thực tiễn của các kết quả từ các nghiên cứu KH&CN còn tương đối thấp; Cơ sở vật chất - kỹ thuật của mặc dù đã được đầu tư, nâng cấp nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.en_US
  dc.publisherH.: Trường Đại học Kinh tếen_US
  dc.subjectChuyển giao công nghệen_US
  dc.subjectCông nghệen_US
  dc.titlePhát triển thị trường chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đến năm 2020: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008786.pdf
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :