Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Việt Dũng-
dc.contributor.authorNgô, Kế Thế-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Thủy-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Tú-
dc.contributor.authorTrần, Thu Trang-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Lánh-
dc.date.accessioned2018-03-20T02:24:28Z-
dc.date.available2018-03-20T02:24:28Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2588-1140-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61369-
dc.descriptiontr. 77-82en_US
dc.description.abstractTính chất cơlý và độdẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơsởnhựa nhiệt dẻo polypropylen với chất độn khoáng talc (với các hàm lượng 10%, 30% và 50% khối lượng) đã được nghiên cứu. Bên cạnh khoáng talc ban đầu, ảnh hưởng của hai loại hợp chất biến đổi bềmặt chất độn bao gồm aminopropyltrietoxysilan và vinyltrimetoxysilan cũng đã được xác định. Kết quảcho thấy rằng, quá trình biến đổi bềmặt giúp cho các hạt chất độn phân bố đồng đều hơn, hạn chếcác lỗ trống xuất hiện giữa bề mặt chất độn và chất nền. Mô đun đàn hồi của vật liệu tăng đơn điệu theo hàm lượng chất độn. Chất độn khoáng talc gia tăng độbền kéo đứt của vật liệu và đạt giá trịlớn nhất ở hàm lượng 30% (đạt giá trị38,36 Mpa), trong khi độ giãn dài khi đứt giảm mạnh khi chất độn được đưa vào. Khoáng talc đã có tác dụng gia tăng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu nền polypropylen từ 0,28 W/mK lên đến 1,07 W/mK ởhàm lượng 50% chất độn.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTập 32;Số 4-
dc.subjectPolypropylen,en_US
dc.subjecttalcen_US
dc.subjecttính chất cơlýen_US
dc.subjectđộdẫn nhiệt.en_US
dc.titleẢnh hưởng hàm lượng khoáng talc và khả năng tương tác pha đến tính chất cơ lý và độ dẫn nhiệt của vật liêu compozit trên cơ sở polypropylenen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • document(18).pdf
  • Size : 482,7 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Việt Dũng-
  dc.contributor.authorNgô, Kế Thế-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Thủy-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Tú-
  dc.contributor.authorTrần, Thu Trang-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Lánh-
  dc.date.accessioned2018-03-20T02:24:28Z-
  dc.date.available2018-03-20T02:24:28Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.issn2588-1140-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61369-
  dc.descriptiontr. 77-82en_US
  dc.description.abstractTính chất cơlý và độdẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơsởnhựa nhiệt dẻo polypropylen với chất độn khoáng talc (với các hàm lượng 10%, 30% và 50% khối lượng) đã được nghiên cứu. Bên cạnh khoáng talc ban đầu, ảnh hưởng của hai loại hợp chất biến đổi bềmặt chất độn bao gồm aminopropyltrietoxysilan và vinyltrimetoxysilan cũng đã được xác định. Kết quảcho thấy rằng, quá trình biến đổi bềmặt giúp cho các hạt chất độn phân bố đồng đều hơn, hạn chếcác lỗ trống xuất hiện giữa bề mặt chất độn và chất nền. Mô đun đàn hồi của vật liệu tăng đơn điệu theo hàm lượng chất độn. Chất độn khoáng talc gia tăng độbền kéo đứt của vật liệu và đạt giá trịlớn nhất ở hàm lượng 30% (đạt giá trị38,36 Mpa), trong khi độ giãn dài khi đứt giảm mạnh khi chất độn được đưa vào. Khoáng talc đã có tác dụng gia tăng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu nền polypropylen từ 0,28 W/mK lên đến 1,07 W/mK ởhàm lượng 50% chất độn.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTập 32;Số 4-
  dc.subjectPolypropylen,en_US
  dc.subjecttalcen_US
  dc.subjecttính chất cơlýen_US
  dc.subjectđộdẫn nhiệt.en_US
  dc.titleẢnh hưởng hàm lượng khoáng talc và khả năng tương tác pha đến tính chất cơ lý và độ dẫn nhiệt của vật liêu compozit trên cơ sở polypropylenen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • document(18).pdf
  • Size : 482,7 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :