Nghiên cứu phương pháp chiết và tinh chế solanesol tổng trong thuốc lá, lá khoai tây và lá cà chua

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61454Nghiên cứu phương pháp chiết và tinh chế solanesol tổng trong thuốc lá, lá khoai tây và lá cà chua

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61454