Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quỳnh Trang-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Kỳ-
dc.contributor.authorPhạm, Tuấn Bảo Châu-
dc.contributor.authorMạc, Đình Hùng-
dc.contributor.authorPhạm, Văn Phong-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Tài-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Trang-
dc.date.accessioned2018-03-22T03:45:55Z-
dc.date.available2018-03-22T03:45:55Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2588-1140-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61454-
dc.descriptiontr. 212-219en_US
dc.description.abstractTrong nghiên cứu này, solanesol được phân tách từlá thuốc lá, lá khoai tây, và lá cà chua bằng quá trình xà phòng hóa và chiết hồi lưu được tối ưu hóa. Hàm lượng solanesol tổng của các mẫu chọn lọc đạt cao nhất khi sửdụng phối hợp dung dịch KOH 2,0% với dung môi chiết ở nhiệt độ60 o C trong thời gian 2 giờ. Kết quảphân tích với HPLC cho thấy, hàm lượng solanesol tổng tìm thấy trong thuốc lá đạt cao nhất là 1,840% (tăng 52,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng), trong khoai tây là 0,211% (tăng 85,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng), và trong cà chua là 0,239% (tăng 74,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng). Đã trực tiếp tinh chếsolanesol từcao thô bằng phương pháp kết tinh lại thay vì sắc ký cột với hiệu suất kết tinh 0,46% (độtinh khiết 86,0%) từcao lá thuốc lá, từcao lá khoai tây với hiệu suất 0,105% (độtinh khiết 80,7%), và từcao lá cà chua với hiệu suất 0,135% (độtinh khiết 82,1%).en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTập 32;Số 4-
dc.subjectSolanesol tổngen_US
dc.subjectthuốc láen_US
dc.subjectkhoai tâyen_US
dc.subjectcà chuaen_US
dc.subjectchiết hồi lưuen_US
dc.subjectxà phòng hóaen_US
dc.subjectkết tinh lạien_US
dc.titleNghiên cứu phương pháp chiết và tinh chế solanesol tổng trong thuốc lá, lá khoai tây và lá cà chuaen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • document(37).pdf
  • Size : 166,19 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Quỳnh Trang-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Kỳ-
  dc.contributor.authorPhạm, Tuấn Bảo Châu-
  dc.contributor.authorMạc, Đình Hùng-
  dc.contributor.authorPhạm, Văn Phong-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Tài-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Trang-
  dc.date.accessioned2018-03-22T03:45:55Z-
  dc.date.available2018-03-22T03:45:55Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.issn2588-1140-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61454-
  dc.descriptiontr. 212-219en_US
  dc.description.abstractTrong nghiên cứu này, solanesol được phân tách từlá thuốc lá, lá khoai tây, và lá cà chua bằng quá trình xà phòng hóa và chiết hồi lưu được tối ưu hóa. Hàm lượng solanesol tổng của các mẫu chọn lọc đạt cao nhất khi sửdụng phối hợp dung dịch KOH 2,0% với dung môi chiết ở nhiệt độ60 o C trong thời gian 2 giờ. Kết quảphân tích với HPLC cho thấy, hàm lượng solanesol tổng tìm thấy trong thuốc lá đạt cao nhất là 1,840% (tăng 52,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng), trong khoai tây là 0,211% (tăng 85,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng), và trong cà chua là 0,239% (tăng 74,0% so với hàm lượng solanesol tựdo tương ứng). Đã trực tiếp tinh chếsolanesol từcao thô bằng phương pháp kết tinh lại thay vì sắc ký cột với hiệu suất kết tinh 0,46% (độtinh khiết 86,0%) từcao lá thuốc lá, từcao lá khoai tây với hiệu suất 0,105% (độtinh khiết 80,7%), và từcao lá cà chua với hiệu suất 0,135% (độtinh khiết 82,1%).en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTập 32;Số 4-
  dc.subjectSolanesol tổngen_US
  dc.subjectthuốc láen_US
  dc.subjectkhoai tâyen_US
  dc.subjectcà chuaen_US
  dc.subjectchiết hồi lưuen_US
  dc.subjectxà phòng hóaen_US
  dc.subjectkết tinh lạien_US
  dc.titleNghiên cứu phương pháp chiết và tinh chế solanesol tổng trong thuốc lá, lá khoai tây và lá cà chuaen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Natural Sciences and Technology


 • document(37).pdf
  • Size : 166,19 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :