Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương-
dc.date.accessioned2018-04-24T07:54:02Z-
dc.date.available2018-04-24T07:54:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2588 - 1108-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61642-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu một số yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (SMEs). Sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính là phỏng vấn chuyên gia và điều tra khảo sát, bài viết bước đầu xác định và đánh giá một số yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị. Các yếu tố này bao gồm: Thái độ và mong muốn sẵn sàng nhận chuyển giao, năng lực quản trị, phương pháp chuyển giao và môi trường hỗ trợ chuyển giao. Từ kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào doanh nghiệp Việt Namen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh-
dc.subjectChuyển giaoen_US
dc.subjectKỹ năng quản trịen_US
dc.subjectDoanh nghiệp FDIen_US
dc.subjectSMEsen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Namen_US
dc.title.alternativeDeterminants of Managerial Skill Spillover from FDI Enterprises to SMEs in Vietnamen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Economics and Business


 • Determinants of Managerial Skill Spillover from FDI Enter...
  • Size : 232,7 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương-
  dc.date.accessioned2018-04-24T07:54:02Z-
  dc.date.available2018-04-24T07:54:02Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.issn2588 - 1108-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61642-
  dc.description.abstractBài viết nghiên cứu một số yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (SMEs). Sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính là phỏng vấn chuyên gia và điều tra khảo sát, bài viết bước đầu xác định và đánh giá một số yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị. Các yếu tố này bao gồm: Thái độ và mong muốn sẵn sàng nhận chuyển giao, năng lực quản trị, phương pháp chuyển giao và môi trường hỗ trợ chuyển giao. Từ kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào doanh nghiệp Việt Namen_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh-
  dc.subjectChuyển giaoen_US
  dc.subjectKỹ năng quản trịen_US
  dc.subjectDoanh nghiệp FDIen_US
  dc.subjectSMEsen_US
  dc.titleCác yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Namen_US
  dc.title.alternativeDeterminants of Managerial Skill Spillover from FDI Enterprises to SMEs in Vietnamen_US
  dc.typeArticleen_US
  Appears in Collections:Economics and Business


 • Determinants of Managerial Skill Spillover from FDI Enter...
  • Size : 232,7 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :