Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan, Tân-
dc.contributor.authorTrần, Việt Trung-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Đức-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Tùng-
dc.date.accessioned2018-05-17T07:17:49Z-
dc.date.available2018-05-17T07:17:49Z-
dc.date.issued2017-06-30-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61847-
dc.descriptionTạp chí Khoa học và Công nghệ, số 18(7) 7.2017en_US
dc.description.abstractHiện nay, ứng dụng công nghệ lưu trữ lớn, khai phá dữ liệu trong lĩnh vực y tế để chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh nhằm can thiệp nâng cao tình trạng sức khỏe con người là hướng nghiên cứu có nhu cầu thực tiễn. Trong nghiên cứu này, các tác giả giới thiệu HealthDL - Một hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu y tế. HealthDL có kiến trúc phân tán, xây dựng từ các thành phần khả mở cho dữ liệu lớn, gia tăng liên tục theo thời gian thực. Hệ thống tối ưu cho dữ liệu nhận về từ các thiết bị y sinh và dữ liệu thông tin lịch sử bệnh án đến từ hàng triệu thiết bị phân tán về mặt địa lý. Các thử nghiệm, đánh giá trên hệ thống thực bằng các công cụ đánh giá tiêu chuẩn với dữ liệu mô phỏng cho kết quả tốt.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTạp chí Khoa học và Công nghệen_US
dc.subjectCơ sở dữ liệu phân tánen_US
dc.subjectDịch tễ họcen_US
dc.subjectDữ liệu lớnen_US
dc.subjectThời gian thựcen_US
dc.titleHealthDL - Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớnen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IS - Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan, Tân-
dc.contributor.authorTrần, Việt Trung-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Đức-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Tùng-
dc.date.accessioned2018-05-17T07:17:49Z-
dc.date.available2018-05-17T07:17:49Z-
dc.date.issued2017-06-30-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61847-
dc.descriptionTạp chí Khoa học và Công nghệ, số 18(7) 7.2017en_US
dc.description.abstractHiện nay, ứng dụng công nghệ lưu trữ lớn, khai phá dữ liệu trong lĩnh vực y tế để chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh nhằm can thiệp nâng cao tình trạng sức khỏe con người là hướng nghiên cứu có nhu cầu thực tiễn. Trong nghiên cứu này, các tác giả giới thiệu HealthDL - Một hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu y tế. HealthDL có kiến trúc phân tán, xây dựng từ các thành phần khả mở cho dữ liệu lớn, gia tăng liên tục theo thời gian thực. Hệ thống tối ưu cho dữ liệu nhận về từ các thiết bị y sinh và dữ liệu thông tin lịch sử bệnh án đến từ hàng triệu thiết bị phân tán về mặt địa lý. Các thử nghiệm, đánh giá trên hệ thống thực bằng các công cụ đánh giá tiêu chuẩn với dữ liệu mô phỏng cho kết quả tốt.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTạp chí Khoa học và Công nghệen_US
dc.subjectCơ sở dữ liệu phân tánen_US
dc.subjectDịch tễ họcen_US
dc.subjectDữ liệu lớnen_US
dc.subjectThời gian thựcen_US
dc.titleHealthDL - Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớnen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IS - Papers