Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Hương Trang-
dc.date.accessioned2018-05-17T07:45:47Z-
dc.date.available2018-05-17T07:45:47Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61848-
dc.descriptionTạp chí Kinh tế và Dự báo, số 15, tháng 5/2017en_US
dc.description.abstractViệt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nên kinh tế tri thức, do đó việc xây dựng đội ngũ tri thức đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của đào tạo đại học. Tuy nhiên hiện nay, phương pháp giảng dạy truyền thống vẫn đang được áp dụng phổ biến tại hầu hết các trường đại học tại Việt Nam và không đáp ứng được yêu cầu ngày càng phong phú và khắt khe của thời đại mới. bài viết sẽ giới thiệu một số phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, từ đó kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đại học trong nước.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTạp chí Kinih tế và Dự báoen_US
dc.subjectPhương pháp giảng dạy hiện đạien_US
dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
dc.titleMột số phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục đại họcen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IS - Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Hương Trang-
dc.date.accessioned2018-05-17T07:45:47Z-
dc.date.available2018-05-17T07:45:47Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61848-
dc.descriptionTạp chí Kinh tế và Dự báo, số 15, tháng 5/2017en_US
dc.description.abstractViệt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nên kinh tế tri thức, do đó việc xây dựng đội ngũ tri thức đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của đào tạo đại học. Tuy nhiên hiện nay, phương pháp giảng dạy truyền thống vẫn đang được áp dụng phổ biến tại hầu hết các trường đại học tại Việt Nam và không đáp ứng được yêu cầu ngày càng phong phú và khắt khe của thời đại mới. bài viết sẽ giới thiệu một số phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, từ đó kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đại học trong nước.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTạp chí Kinih tế và Dự báoen_US
dc.subjectPhương pháp giảng dạy hiện đạien_US
dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
dc.titleMột số phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục đại họcen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IS - Papers