Địa kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61939Địa kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61939