Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Thượng Hàn-
dc.date.accessioned2018-06-11T08:24:52Z-
dc.date.available2018-06-11T08:24:52Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61943-
dc.description199 tr.en_US
dc.publisherH. : Giáo dụcen_US
dc.subjectMôi trườngen_US
dc.subjectCông nghệ đoen_US
dc.subjectKiểm tra mổi trườngen_US
dc.titleĐo và kiểm tra môi trườngen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường


 • 01030002876.pdf
  • Size : 5,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm Thượng Hàn-
  dc.date.accessioned2018-06-11T08:24:52Z-
  dc.date.available2018-06-11T08:24:52Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61943-
  dc.description199 tr.en_US
  dc.publisherH. : Giáo dụcen_US
  dc.subjectMôi trườngen_US
  dc.subjectCông nghệ đoen_US
  dc.subjectKiểm tra mổi trườngen_US
  dc.titleĐo và kiểm tra môi trườngen_US
  dc.typeBooken_US
  Appears in Collections:Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường


 • 01030002876.pdf
  • Size : 5,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :