Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Hoàng Long-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Đức-
dc.contributor.authorLê, Trọng Vĩnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Tùng-
dc.date.accessioned2018-06-21T09:54:10Z-
dc.date.available2018-06-21T09:54:10Z-
dc.date.issued2017-04-28-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62106-
dc.descriptionSố 16(5), tháng 5.2017en_US
dc.description.abstractPhần mềm như một dịch vụ (SaaS) là loại hình dịch vụ đám mây được cung cấp cho người dùng như một sản phẩm trọn gói bao gồm cả phần mềm cùng với nền tảng và hạ tầng thực thi chúng. Việc đóng gói phần mềm, nền tảng và hạ tầng thực thi trong một sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Tuy vậy, tính chất đóng gói này cũng tạo nên sự phụ thuộc của phần mềm vào công nghệ nền tảng và hạ tầng của nhà cung cấp. Đây là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm năng lực phát triển ứng dụng, hạn chế sự phát triển đa dạng của thị trường ứng dụng đám mây (ƯDĐM). Để khắc phục vấn đề trên, các tác giả đã đề xuất mô hình ứng dụng kết hợp, trong đó ƯDĐM là sự kết hợp của một hay nhiều thành phần phần mềm được phát triển độc lập và có khả năng triển khai trên các nền tảng đám mây khác nhau. Các thành phần phần mềm này được được cung cấp thông qua một chợ ƯDĐM (Cloud marketplace), do vậy tạo nên một thị trường với sự tham gia của các nhà phát triển ứng dụng độc lập, giải quyết vấn đề độc quyền của các nhà cung cấp dịch vụ.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTạp chí Khoa học và Công nghệen_US
dc.subjectChợ ứng dụng đám mâyen_US
dc.subjectMô hình ứng dụng kết hợpen_US
dc.subjectPhần mềm dịch vụen_US
dc.subjectỨng dụng nhiều thành phầnen_US
dc.titlePhát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mâyen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IS - Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Hoàng Long-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Đức-
dc.contributor.authorLê, Trọng Vĩnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Tùng-
dc.date.accessioned2018-06-21T09:54:10Z-
dc.date.available2018-06-21T09:54:10Z-
dc.date.issued2017-04-28-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62106-
dc.descriptionSố 16(5), tháng 5.2017en_US
dc.description.abstractPhần mềm như một dịch vụ (SaaS) là loại hình dịch vụ đám mây được cung cấp cho người dùng như một sản phẩm trọn gói bao gồm cả phần mềm cùng với nền tảng và hạ tầng thực thi chúng. Việc đóng gói phần mềm, nền tảng và hạ tầng thực thi trong một sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Tuy vậy, tính chất đóng gói này cũng tạo nên sự phụ thuộc của phần mềm vào công nghệ nền tảng và hạ tầng của nhà cung cấp. Đây là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm năng lực phát triển ứng dụng, hạn chế sự phát triển đa dạng của thị trường ứng dụng đám mây (ƯDĐM). Để khắc phục vấn đề trên, các tác giả đã đề xuất mô hình ứng dụng kết hợp, trong đó ƯDĐM là sự kết hợp của một hay nhiều thành phần phần mềm được phát triển độc lập và có khả năng triển khai trên các nền tảng đám mây khác nhau. Các thành phần phần mềm này được được cung cấp thông qua một chợ ƯDĐM (Cloud marketplace), do vậy tạo nên một thị trường với sự tham gia của các nhà phát triển ứng dụng độc lập, giải quyết vấn đề độc quyền của các nhà cung cấp dịch vụ.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTạp chí Khoa học và Công nghệen_US
dc.subjectChợ ứng dụng đám mâyen_US
dc.subjectMô hình ứng dụng kết hợpen_US
dc.subjectPhần mềm dịch vụen_US
dc.subjectỨng dụng nhiều thành phầnen_US
dc.titlePhát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mâyen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IS - Papers