Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Hoa-
dc.date.accessioned2018-06-21T10:20:08Z-
dc.date.available2018-06-21T10:20:08Z-
dc.date.issued2017-07-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62107-
dc.descriptionSố 8, tháng 7/2017en_US
dc.description.abstractXu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá đang diễn ra sôi động và mạnh mẽ, tác động nhiều đến đường lối chính sách của các nước và khu vực trên thế giới, trong đó có Nga và ASEAN. Trong những năm đầu thế kỷ 21, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng đang đóng vai trò trung tâm trong nhiều mối liên kết toàn cầu và thu hút được sự quan tâm của nhiều cường quốc, trong đó có Liên bang Nga. Trong chính sách hướng Đông của mình, Nga đề cao tầm quan trọng của ASEAN, cũng như tỏ rõ thái độ thiện chí muốn hợp tác toàn diện với khu vực này, hướng đến mục tiêu phát triển nước Nga nói chung và vùng Viễn Đông nói riêng. Để mối quan hệ hợp tác giữa Nga và ASEAN ngày càng đạt kết quả tốt đẹp, cần nghiên cứu kỹ chính sách của Nga đối với khu vực này, chỉ ra những thành công và hạn chế mà mối quan hệ này đã đạt được, nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập cũng như phát triển kinh tế - xã hội của cả hai bên.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTạp chí Công thươngen_US
dc.subjectLiên bang Ngaen_US
dc.subjectASEANen_US
dc.subjectChâu Á - Thái Bình Dươngen_US
dc.subjectchính sáchen_US
dc.subjectchính sách đối ngoạien_US
dc.titleChính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN giai đoạn 2000-2014 và một số gợi ý về giải pháp trong thời gian tớien_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IS - Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Hoa-
dc.date.accessioned2018-06-21T10:20:08Z-
dc.date.available2018-06-21T10:20:08Z-
dc.date.issued2017-07-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62107-
dc.descriptionSố 8, tháng 7/2017en_US
dc.description.abstractXu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá đang diễn ra sôi động và mạnh mẽ, tác động nhiều đến đường lối chính sách của các nước và khu vực trên thế giới, trong đó có Nga và ASEAN. Trong những năm đầu thế kỷ 21, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng đang đóng vai trò trung tâm trong nhiều mối liên kết toàn cầu và thu hút được sự quan tâm của nhiều cường quốc, trong đó có Liên bang Nga. Trong chính sách hướng Đông của mình, Nga đề cao tầm quan trọng của ASEAN, cũng như tỏ rõ thái độ thiện chí muốn hợp tác toàn diện với khu vực này, hướng đến mục tiêu phát triển nước Nga nói chung và vùng Viễn Đông nói riêng. Để mối quan hệ hợp tác giữa Nga và ASEAN ngày càng đạt kết quả tốt đẹp, cần nghiên cứu kỹ chính sách của Nga đối với khu vực này, chỉ ra những thành công và hạn chế mà mối quan hệ này đã đạt được, nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập cũng như phát triển kinh tế - xã hội của cả hai bên.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTạp chí Công thươngen_US
dc.subjectLiên bang Ngaen_US
dc.subjectASEANen_US
dc.subjectChâu Á - Thái Bình Dươngen_US
dc.subjectchính sáchen_US
dc.subjectchính sách đối ngoạien_US
dc.titleChính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN giai đoạn 2000-2014 và một số gợi ý về giải pháp trong thời gian tớien_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:IS - Papers