Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Anh Thu-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2018-08-07T02:34:07Z-
dc.date.available2018-08-07T02:34:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62135-
dc.description161 p.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQG HNen_US
dc.subjectKinh tế quốc tếen_US
dc.subjectKinh tếen_US
dc.subjectĐông Nam Áen_US
dc.subjectKinh tếen_US
dc.titleNghiên cứu đánh giá quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam trong ASEAN và ASEAN+3 từ năm 2013 đến năm 2015 :Đề tài NCKH. QGTĐ 13.22en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000266.pdf
  • Size : 7,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Anh Thu-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.date.accessioned2018-08-07T02:34:07Z-
  dc.date.available2018-08-07T02:34:07Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62135-
  dc.description161 p.en_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQG HNen_US
  dc.subjectKinh tế quốc tếen_US
  dc.subjectKinh tếen_US
  dc.subjectĐông Nam Áen_US
  dc.subjectKinh tếen_US
  dc.titleNghiên cứu đánh giá quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam trong ASEAN và ASEAN+3 từ năm 2013 đến năm 2015 :Đề tài NCKH. QGTĐ 13.22en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000266.pdf
  • Size : 7,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :