Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thanh Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nhật Thanh-
dc.date.accessioned2018-08-07T02:56:32Z-
dc.date.available2018-08-07T02:56:32Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationLê, T. H, Nguyễn, T. N. T. (2016). Nghiên cứu tích hợp công nghệ WebGIS và xử lý ảnh vệ tinh đa độ phân giải, đa thời gian trong theo dõi cháy rừng tại Việt Nam. Đề tài khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62141-
dc.format.extent86 p.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherHà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân vănen_US
dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
dc.subjectCông nghệ WebGISen_US
dc.titleNghiên cứu tích hợp công nghệ WebGIS và xử lý ảnh vệ tinh đa độ phân giải, đa thời gian trong theo dõi cháy rừng tại Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000278.pdf
  • Size : 3,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorLê, Thanh Hà-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nhật Thanh-
  dc.date.accessioned2018-08-07T02:56:32Z-
  dc.date.available2018-08-07T02:56:32Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationLê, T. H, Nguyễn, T. N. T. (2016). Nghiên cứu tích hợp công nghệ WebGIS và xử lý ảnh vệ tinh đa độ phân giải, đa thời gian trong theo dõi cháy rừng tại Việt Nam. Đề tài khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62141-
  dc.format.extent86 p.en_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherHà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân vănen_US
  dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
  dc.subjectCông nghệ WebGISen_US
  dc.titleNghiên cứu tích hợp công nghệ WebGIS và xử lý ảnh vệ tinh đa độ phân giải, đa thời gian trong theo dõi cháy rừng tại Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000278.pdf
  • Size : 3,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :