Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự - qua thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62177Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự - qua thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62177